DAMANHUR

Valon kaupunki

 

Artikkeli on julkaistu Ultra-lehden numerossa 4/2015

 

Italian Alppien juurella sijaitseva Damanhur on 600 ihmisen ekoyhteisö, joka on suuntautunut vahvasti henkisyyteen ja taiteen eri muotojen ilmaisuun. Lähes 40 vuoden ajan yhteisö on rakentanut vuoren sisään voimallista temppelikokonaisuutta nimeltä Ihmiskunnan Temppelit, jota on kutsuttu ”maailman kahdeksanneksi ihmeeksi”.

Tavoitteena valaistunut yhteiskunta

”Vain se mikä on henkistä, on todellista.” - Falco Oberto Airaudi

Falco Oberto Airaudi, Damanhurin visionäärinen perustaja, oli jo 1970-luvun alkupuolella tunnettu energiaparantaja, parapsykologi ja meedio. Vuonna 1975 hän perusti Horus-keskuksen Torinoon luodakseen henkisen yhteisön, joka auttaisi ihmisiä saavuttamaan uuden tasapainon jumalallisten ja luonnollisten voimien kanssa, sekä toimisi kipinänä ihmiskunnan heräämiselle. Tavoitteena oli valaistunut yhteiskunta.

Vuonna 1977 syntyi ajatus varsinaisesta elinyhteisöstä, jossa henkiset periaatteet voitaisiin muuntaa yhteiseksi elämäksi ja käytännön saavutuksiksi. Airaudi ja hänen ystävänsä Horus-keskukselta – joista tuli yhteisön kanssaperustajia – matkustivat niin fyysisesti kuin henkisestikin ympäri maailmaa etsimässä Maapallon erityisiä energeettisiä ”voimapisteitä”. Airaudi oli saanut selville, että planeettaamme ympäröivät Synkroniset Linjat, valtavat energiavirrat, jotka yhdistävät sen muuhun universumiin kuljettaen tietoa, elämää ja tapahtumia. Tarkoituksena oli löytää paikka, jossa energia olisi suurin mahdollinen ja sen yhteyteen olisi helpompi päästä. Voidaan pitää ihmeenä, että sopivimmaksi alueeksi osoittautui Valchiusellan laakso heidän naapurissaan, tunnin ajomatkan päässä Torinosta pohjoiseen.

 

Voimallista johdatusta alusta saakka

Siihen aikaan Valchiusella oli lähes autiota aluetta. Eräänä viikonloppuna ajaessaan laakson läpi, Airaudi pyysi heitä pysäyttämään auton ja lähti ulos kävelemään. Vanha mies tuli heitä vastaan ja alkoi heidän suureksi yllätyksekseen valittaa, että heiltä oli kestänyt niin kauan löytää hänet. Mies kertoi, että useita vuosia aiemmin hän oli nähnyt unen, jossa oli ollut asutusalue täynnä lapsia, taidetta ja naurua, ja joka sijaitsi juuri siinä maaston kohdassa jossa he kohtasivat. Sisäinen ääni oli neuvonut häntä ostamaan maan pala palalta, jotta eräänä päivänä hän voisi luovuttaa sen niille jotka asettuisivat sinne asumaan ja totettaisivat näyn. Viikko sen jälkeen, kun he olivat allekirjoittaneet maan luovutussopimuksen, vanhus kuoli rauhallisesti paikassa, jossa vuoden 1979 joulukuussa pidettiin Damanhurin varhaisen yhteisön avajaisseremonia. 'Damanhur' on sana, jonka yhteisön henkinen opas Airaudi kanavoi muinaisen Atlantiksen kielestä ja joka merkitsee ”Valon kaupunkia”.

Ihmiskunnan Temppelit rakennettiin salassa

Airaudi oli vuoren huipulla meditoidessaan saanut vision vuoren sisään rakennettavista pyhistä temppeleistä. Kesäyönä vuonna 1978 joukko damanhurlaisia katseli tähtiä nuotion ympärillä ja näki meteoriitin lentävän taivaan halki. Se oli pitkä ja hidas ja jätti tähtipölyjuovan jälkeensä. He pitivät tätä merkkinä jota olivat odottaneet, kosmisena siunauksena rakentaa temppelit, ja alkoivat kaivaa. Sinä yönä he kaivoivat yli metrin, koko yön suuren inspiraation vallassa, pelkän vasaran ja hakun avulla. 

Ihmiskunnan Temppelien rakentaminen pidettiin salassa jopa lähimmiltä naapureilta seuraavien 16 vuoden ajan, kun taiteilijat, käsityöläiset ja rakentajat kaivoivat hiljaisesti yötä päivää ja loivat viisikerroksista maanalaista rakennusta vastaavan kokonaisuuden. Temppelit täytyi pitää salassa, koska Italiassa ei ollut mahdollisuutta saada lupaa kaivaa niin monumentaalista maanalaista rakennusta. Damanhurlaiset kuitenkin tunsivat Temppelien olevan niin tärkeitä, että he päättivät ottaa riskin.

 

Salaisuus paljastuu

Vuonna 1992 yleisen syyttäjän virasto läheisessä Ivrean kaupungissa sai selville Damanhurin suuren salaisuuden, maanalaiset temppelit. Pian Damanhurissa pidettiin ensimmäinen lehdistötilaisuus, jossa julkistettiin Ihmiskunnan Temppelien olemassaolo. Katolinen kirkko vaati välittömästi paikallisia viranomaisia tuhoamaan ne. Seuraavat neljä vuotta vietettiin käymällä rankkaa oikeustaistelua, koska Italiassa ei ollut lakeja tällaisen maanalaisen struktuurin varalle, joka oli tehty suunnittelematta ja ilman lupaa. Taistelu päättyi vuonna 1996 viralliseen lupaan pitää ja avata temppelit uudelleen. Siitä saakka pyhiinvaeltajat kaikkialta maailmasta alkoivat vierailla ja meditoida niissä, ja Damanhurista tuli suosittu kansainvälisellä tasolla.

 

Syvällinen sisäinen matka

Ihmiskunnan Temppelit on loistava maanalainen katedraali. Siinä on seitsemän temppeliä sekä satoja metriä käytäviä. Se on rakennettu neljän suuren energialinjan, Synkronisen Linjan, risteyskohtaan, ja kaikkia sen saleja käytetään meditaatioissa. 

Temppelit edustavat vertauskuvallisesti ihmisen sisäisiä alueita. Sen salien ja käytävien lävitse kulkeminen vastaa syvällistä sisäistä matkaa sielusta lähteeseen. Jokaisen mutkan takana on kätkettyjä ovia ja avautuvia seiniä, paljastaen ennennäkemättömiä saleja ja huoneita, kuin tuntemattomia osia joita ihminen löytää itsessään. Temppelit edustavat tietä jumalalliseen itseen, ja niitä pidetään myös polkuna kohti yhteyttä niiden voimien kanssa, jotka osallistuvat uuden tulevaisuuden luomiseen ihmiskunnalle.

 

Pyhä kieli

Temppelit ovat täynnä yksityiskohtia, ja jokaisella niistä on merkitys. Damanhurin pyhä kieli, joka on ideogrammikieltä, perustuu muinaisiin merkkeihin, joiden avulla on mahdollista kommunikoida jumalallisen kanssa. Käsitemerkit, äänet tai tanssiliikkeet voivat edustaa pyhää kieltä. Tämä kieli on peräisin kollektiivisesta tietoisuuskentästä, ja sitä käytettiin muinoin Atlantiksella. Pyhän kielen ideogrammit muodostavat monien taideteosten perustan Temppeleissä, kuvaten graafisesti rukouksia, ohjeita ja informaatiota, jotka ovat ihmiskunnan syvällistä henkistä perintöä.

Varhaisimmista pyhistä rakennuksista lähtien esoteerista tietoa on koodattu ja välitetty niiden muotoilun kautta. Temppelit on rakennettu täsmällisten mittasuhteiden mukaisesti ikään kuin kolmiulotteiseksi kirjaksi, kertomaan ihmiskunnan tarinaa.

Värien ja muotojen runsaus yhdessä tuoksujen ja äänten kanssa stimuloi aisteja jokaisen salin sisällä. Tämä vaikutus on huolellisen tutkimuksen tulosta: näin myös piilossa olevat käyttämättömät aistit voivat nousta pintaan. Jokaista sisään astuvaa ihmistä pidetään taiteilijana ja luojana, joka tuo mukanaan tunteita ja tulkintoja, jotka elävöittävät ja muuntavat temppeleitä.

Maapallon sali

Kaksiosainen Maapallon sali on omistettu planeetallemme sekä siihen liittyville jumalallisille voimille. Toisen salin pääteemoja ovat olemassaolon sykli sekä elämän kauneus, planeettamme monimuotoisuus ja alkuperäinen harmonia. Seinät on maalattu kauttaaltaan Maapallon vaihtelevin maisemin. Sadat sukupuuttoon kuolemaisillaan olevat eläinlajit muistuttavat meitä vastuustamme suojella ja säilyttää kaikki elämän muodot.

Eri-ikäiset ihmiset maisemassa korostavat kaikkien ihmiselämän vaiheiden tärkeyttä. Ihmiskunta on silta henkisten ja aineellisten tasojen välillä. Kattoon on maalattu kesäyön taivas hahmoin, jotka ovat eläinradan merkkien ja myyttien innoittamia.

Lattiamosaiikki esittää ihmishahmoja ajan ja leikin teemojen mukaisesti. Se kuvaa, miten kehitymme leikin kautta. Damanhurin yhteisö keksiikin jatkuvasti uusia pelejä tehdäkseen kokeita uusilla ja luovilla harmonisen elämäntavan menetelmillä.

Maapallon sali

Toisen Maapallon salin teema on filosofian historia. Seinämaalaukset kertovat ihmiskunnan tarinaa. Kaksipäinen mies kuvaa dualismia, jonka kautta ihmiskunta kehittyy. Suuri harmaa hahmo kuvaa ei-olemassaoloa, se on vahva ja uhkaa Elämää, sen ympärille on maalattu pyhiä merkkejä, pyhää kieltä ikään kuin häkiksi. Tämä hahmo edustaa vihollista, ja häkistä huolimatta sen käsi kurottaa vetämään alas kankaan jonka päällä on Tieto; muinaista viisautta symboloivat, jo Atlantiksella käytetyt mandalat. Kaksi erilaista joukkoa, ”armeijaa”, kuvaa taistelua hyvän ja pahan välillä – olemassaolon ja ei-olemassaolon: iloinen ihmisjoukko sekä vastajoukko, joka on harmaa ja kasvoton. Tämä taistelu käydään ihmisten sisimmässä omia rajoituksiamme vastaan, ja elävät ihmiset voittavat ilolla, positiivisuudella, määrätietoisuudella ja riemulla. Vanhan miehen, Ajan, silmät näyttävät seuraavan kävijää ympäri salia.

Maapallon sali II

Labyrintti

Labyrintti-sali on omistettu jumalallisten voimien harmonialle ja niiden yhteydelle ihmiskunnan kanssa. Siellä käveleminen on kuin kävelisi historian halki, ja temppelin tarkoitus on eritellä sisäisestä itsestä sen valoisa osa, joka on yhteydessä jumalalliseen prinsiippiin, sielun ikuiseen ytimeen. 

Labyrintissä on monien eri kulttuurien jumalille omistettuja alttari-ikkunoita. Jokainen ikkuna kuvaa yhtä jumaluutta, jota maailman kansat kunnioittavat. Kukin jumalhahmo edustaa symbolisesti sen edustaman kulttuurin tapaa tulkita todellisuutta. Peilit salin oven vieressä viittaavat jokaisessa yksilössä olevaan jumalallisuuteen.

Maalatut seinäpaneelit kuvaavat ihmiskunnan polkua historian avain-tapahtumina ja aikakausia kuvaavina maisemina sekä symboleina. Alussa maskuliininen ja feminiininen prinsiippi oli harmoniassa, mutta aikakausien saatossa tasapaino katosi, johtaen yhä suurempaan määrään lokeroitumista, sirpaloitumista ja tietoisuuden katoamista. 

Tarina alkaa sisäänkäynnin vierestä: maisemassa on esi-isiämme seremonioita suorittamassa. Toisella puolella käytävää on patriarkaalinen yhteiskunta, toisella matriarkaalinen. Ajassa eteenpäin mentäessä nähdään erilaisia keksintöjä, Etelä-Amerikan kansojen kulttuureita, vallankumouksia, maailmansodat... Sitten tulee kapitalismi täyteen voimaansa, sitä edustaa pukuun pukeutunut harmaa hahmo, jonka silmät eivät näy lasien takaa, salkku kädessä, rahaseteli toisessa – uusi jumala, ja kuten hahmosta huokuu, tämä on varsin tyhjä maailma. 

Viimeinen seinän osuus edustaa tulevaisuutta. Se on tyhjä vielä, maalaamaton, mutta sen pohjalla on optimistinen visio: sininen taivas, puhdas vesi ja luonto. Sen maalaamme itse omalla elämällämme.

Kaikki tallennetun historian ratkaisevat tapahtumat ovat täällä, muistoina ja varoituksina, kuten myös anteeksiannettuina tulevaisuuden valintoja varten, kohti ihmiskunnan kehitystä.

Labyrintti

Peilien sali muistuttaa jumalallisesta alkuperästämme

Peilien sali on omistettu valolle, ilmalle, taivaalle, auringolle ja elämälle. Se on ylistys kokonaisen Ihmisen uudelleen heräämiselle ja ihmiskunnan uudelleen yhdistymiselle.

Ylhäältä kauniin lasikupolin lävitse tuleva valo heijastuu kuin kaleidoskooppi salin peilipinnoilta. Kuvat ja värit moninkertaistuvat näennäisen loputtomassa sarjassa, joka edistää mielen avautumista kohti ikuisuutta. Suuren gongin värähtely aktivoi salin. 

Damanhurin perinteinen myytti kuvaa jumaluuden peilinä, joka hajoaa lukemattomiksi sirpaleiksi astuakseen sisään materiaaliseen maailmaan. Jokainen sirpale säilyttää kykynsä heijastaa absoluuttia. Itsemme näkeminen Peilien salissa on muistutus jumalallisesta alkuperästämme, ja siitä että ympäristömme vastaa sisäistä itseämme. 

Valtava lasikupoli symboloi aurinkoa sekä vuodenaikakalenteria. Merkkejä sanoille ”jumalat” ja ”ihmiskunta” on auringon päällä toistuvana kuviomuodostelmana. Sen ympärillä on haukka, jonka siivet limittyvät ja sisältävät universumin. Kupoli on omistettu kosmiselle Horukselle, jumalalliselle voimalle, joka toimii ihmiskunnan oppaana sen uudelleen heräämisessä.

Monumentti korkeammalle tietoisuudelle

Metallien sali

Jokaisella Ihmiskunnan Temppelien salilla on erityisiä esoteerisia funktioita. Sinistä salia käytetään erityisesti yhteiskunnallisten asioiden meditoimiseen. Veden sali on kuin taianomainen kirjasto, joka uudelleenherättää muistoja ja kätkettyä viisautta. Metallien sali kuvaa ihmisen eri ikäkausia, joista jokaista edustaa jokin metalli. Viimeisiä ikävuosia edustavan alttarin metalli on kulta; silloin ihminen on jalostanut sisäisen metallinsa kullaksi. Ja seuraava alttari on jälleen vastasyntynyt lapsi, koska elämä kiertää kehää.

Alkemististen Pallojen temppelissä on suuria lasikuulia, jotka on täytetty alkemistisella nesteellä. Se sijaitsee koko temppelin keskellä, Synkronisten Linjojen täsmällisessä leikkauskohdassa. Tästä syystä sieltä voi parhaiten saada yhteyden esimerkiksi muihin avaruuden sivilisaatioihin. Se on paikka, josta käsin yhteys Linjoihin pidetään avoinna ja tehdään työtä koko ihmiskunnan kehityksen hyväksi. 

Visionäärinen taiteilija Alex Grey on todennut, että ”Ihmiskunnan Temppelit auttavat ihmissydäntä muistamaan jumalallisuutensa; se on lääkettä sielulle, jota epätoivoisesti tarvitaan tässä ajassa. Temppelit ovat asuinsija jumalalliselle läsnäololle, jota ruokkii omistautuneen työn vuodatus. Kaivamalla kärsivällisesti vuoren sisällä ja muuntaen maan luolat ja tunnelit loistaviksi saleiksi, damanhurlaiset tarjoavat sitoutumisen mallin henkilökohtaiselle muutokselle kaivamalla syvälle itseen. Tehden työnsä planeetan puolesta, luonnon kunnioituksesta ja rakkaudesta, taivaallisen alkuperän muistaen, damanhurlaiset palauttavat uskon ihmisyyteen.”

Tunnettu tiedemies ja filosofi Erwin Laszlo puolestaan on sanonut, että ”Damanhurin temppelit ovat ihmisen kekseliäisyyden, innoituksen ja omistautumisen mestariteos. Ne ovat monumentti, joka todistaa näkemyksen voimallisuuden yhteisössä, jonka ihmiset ovat omistautuneet korkeamman tietoisuuden tavoittelulle sekä todelliselle henkisyydelle.”

Alkemististen pallojen temppeli

Positiivisen ajattelun voima

Ulkona seinässä temppelikompleksin sisäänkäynnin vieressä on kyltti jossa lukee: ”Ajattele hyvää muista”. Yhteisöllä, joka on kasvanut tämän maanalaisen temppeli- ja käytäväverkoston ympärille, on oma perustuslaki jossa säädetään, että jokaisen asukkaan tulee ajatella positiivisesti. 

Damanhur on ekologinen, omavarainen yhteiskunta, jolla on oma hallintojärjestelmä, kolikkovaluutta, koulu sekä kauppoja. Se on yhteisö, joka yhdistää metafyysiset päämäärät politiikkaan, solidaarisuuteen, palvelu- ja liikeyritysten toimintaan, innovatiiviseen koulutukseen ja edistykselliseen terveydenhoitojärjestelmään, sekä suo tasapainoisen elämän asukkailleen. 

Kyläläiset elävät yhdessä kommuuneissa sekä jakavat eri projektit; he katsovat että monta ihmistä on voimallisempi entiteetti kuin yksi. Damanhurin yhteiskuntamalli perustuu solidaarisuuteen sekä keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen. Asukkaat elävät tietoisesti harmonian ja rakkauden ympäröimänä, ja pyrkivät heijastamaan kauneutta läheisissä ihmissuhteissaan ja ympäristössään. Näin Damanhurin kansa elää unelmaansa, joka päivä. Se on yksi pisimpään toimineista yhteisöistä maailmassa, ja osoitus siitä, että uudenlaiset yhteiskuntamuodot ovat mahdollisia.

 

Mysteerikoulu yhteisön keskiössä

Damanhur on kulttuuri, joka on kasvanut ihmisen mytologiasta. Se yhdistää kaikkien henkisten perinteiden yhteisen ytimen, sulauttaen muinaiset mystiset käytännöt ja periaatteet nykyajan tietoisuuteen ja filosofiaan. Damanhuria kutsutaankin ihmiskunnan tulevaisuuden laboratorioksi. Alex Grey toteaa, että damanhurlaisten henkinen uudistuminen tapahtuu pyhän ja uupumattoman luovuuden kautta, koska he uskovat, että ”me emme omista sielua, se omistaa meidät”. Hän on kertonut, ettei tunne mitään muuta paikkaa maapallolla, jossa näin yhtenäistä lähestymistapaa harjoitettaisiin Mysteerikoulun kontekstissa. Myös hänen mukaansa Damanhur ja sen temppelit ovat mahdollisuuden suuntaviitta tulevaisuudelle.

Damanhurin viesti on universaali rakkaus. Synkronisia Linjoja pitkin lähetetään positiivisia ajatuksia ja energiaa koko maailmaan. Elämää arvostetaan sen kaikissa muodoissa, ja ympäristöä kuormitetaan niin vähän kuin mahdollista. Damanhur tarjoaa käytännönläheistä elämänfilosofiaa, jossa henkisyys auttaa tiedostamaan merkityksen kaikessa. Mikään ei perustu dogmaattiseen varmuuteen, vaan ennemminkin jatkuvan tutkimuksen ja oman kokemuksen lähestymistapaan. Rituaalit, meditaatio ja alkemia ovat tapoja tutkia elämän mysteereitä.

Henkisen polun päämäärä on herättää jokaisessa ihmisessä oleva jumalallinen kipinä. Tämän jumalallisen prinsiipin kanssa eläminen merkitsee sen tiedostamista, että henkisyys lävistää jokaisen olemassaolon hetken syntymästä kuolemaan.

Damanhurin yliopistossa voi opiskella esimerkiksi alkemiaa, menneiden elämien tutkimusta, esoteerista fysiikkaa, astraalimatkailua, energiaparantamista, synkronisiteettien kielen ymmärtämistä, itsen löytämistä sekä menestyksellisen yhteisön luomisen perusteita. Opintojaksojen pituus vaihtelee päivästä useisiin vuosiin. Esimerkiksi Galaktisten ja Atlantista edeltävien sivilisaatioiden historian opinnot kestävät kolme vuotta.

Damanhurin esoteerisen fysiikan teorioilla on paljon yhteistä kvanttifysiikan kanssa. ”Paranormaaleiksi” luokiteltujen kykyjen kehittäminen on yksinkertaisesti ihmisen potentiaalin uudelleen herättämistä. Henkisiin tieteisiin, kuten alkemiaan, liittyy aina yksilön transformaatio kohti henkilökohtaista kasvua.

Rituaalien ja seremonioiden kieli

Damjlin alueella Damanhurissa on valtava megaliittiympyrä. Se on rituaalipaikka, jossa vietetään esimerkiksi päiväntasauksia ja -seisauksia, sekä täydenkuun aikaan pidettäviä Oraakkelin riittejä. Vihittyjä saapuu näihin seremonioihin eri puolilta maailmaa. Vihkimyksen päätavoite on vahvistaa yhteyttä ihmisten ja jumalallisten voimien välillä. Rituaalit ovat kieli, jolla jokainen voi itse kommunikoida näiden voimien kanssa. Tanssi, laulu, musiikki ja rummutus ovat olennainen osa Damanhurin rituaaleja, yhdessä Pyhällä kielellä ilmaistujen sanojen, symbolien ja eleiden kanssa. Rituaalin kieli on vakiintunut ajan myötä eleiden, ajatusten ja sanojen jatkuvan toiston kautta, jota on vahvistettu tahdon avulla, ja sillä on vaikutusta niin fyysiseen kuin hienojakoiseenkin maailmaan.

 

Ihmiskunta on aina tuntenut jumalallisten voimien läsnäolon kaikkialla ympärillään, mikä on johtanut mytologioiden jumalten sekä uskontojen syntymiseen. Damjlissa on myös kaikille jumalille ja henkisille suuntauksille omistettu Avotemppeli, jossa pidetään erilaisia seremonioita sekä esimerkiksi häitä. Damanhurissa mennään naimisiin ensin vuodeksi, ja sitten jatketaan toinen määrätyn pituinen ajanjakso, jos pari haluaa. Näin varmistetaan, ettei suhdetta pidetä itsestäänselvyytenä. Damanhurissa pyritään aina dynaamiseen elämäntapaan. Muutos on olennainen osa sitä, ja toimintaa pidetään parempana kuin ei-toimintaa, koska jos ei ole toimintaa, asioista tulee pysähtyneitä. Myös meditaatioiden muoto on Damanhurissa aktiivinen, koska siellä katsotaan että ihminen on tarkoitettu luomaan.

Damanhurin alueella on lukuisia kivispiraaleja, joiden käveleminen harmonisoi auraa ja tasapainottaa energiakehoja. Tämä on damanhurlaisille ”kehon alkemiaa”. Ihmiskunnan Temppelien yläpuolla sijaiseva valtava pyhä metsä on täynnä kivispiraaleita, niitä on siellä jopa 15 kilometrin verran.

Damanhurin Avotemppeli on avoin paitsi siinä mielessä, ettei siinä ole kattoa, myös siksi että siellä voi harjoittaa kaikkia uskontoja. Alttarilla on valtava kristalli.

Luonnonhenget ja kasvien musiikki

Damanhurin satumainen maa on täynnä taidetta. Eri jumalia esittävien veistosten tarkoitus on harmonisoida historiassa tapahtuneita uskontojen välisiä konflikteja, kuten myös vahvistaa ihmisten ja jumalten välistä liittoa, mikä voi herättää uudelleen ykseyden tunteen.

Myös erilaisia luonnonhenkiä esittäviä saviveistoksia lukuisia. Heille on myös omistettu oma aidattu alueensa, koska damanhurlaiset katsovat että henget auttavat heitä vastapalveluksena sille, että heille suodaan oma tila. Tätä kunnioitetaan olemalla menemättä sinne, heidän alueelleen. Luonnonhenkiä on monien kulttuurien myyteissä ja perinteissä.

Damanhurissa on yli 30 vuoden ajan kehitetty ”kasvien musiikkia”, laitteita, jotka muuntavat kasvien sähkömagneettiset värähtelyt ääniksi, jolloin kasvi ikään kuin laulaa. Laitteen reseptorit kiinnitetään puun tai muun kasvin lehteen ja juureen, jolloin alkaa kuulua harmonisia, meditatiivisia säveliä.

YK on myöntänyt Damanhurille palkinnon, koska pitää sitä mallina kestävän kehityksen maailmalle, jossa permakulttuuri on keskeisellä sijalla. Damanhurlaiset arvostavatkin syvästi ympäristöä, pitäen sitä tietoisena, herkkänä entiteettinä. He sitoutuvat aina elämään yhdessä eläin- ja kasvimaailman kanssa kunnioittavalla ja huolehtivalla tavalla, kuten myös universumin muiden älyllisten elämänmuotojen kanssa.

Damanhurin perustuslain ensimmäiset pykälät

• Asukkaat ovat veljiä ja sisaria, jotka auttavat toisiaan keskinäisen luottamuksen, kunnioituksen, selkeyden, hyväksymisen, solidaarisuuden ja jatkuvan muuntumisen kautta. Jokainen sitoutuu aina antamaan muille mahdollisuuksia tähdätä korkeammalle.

• Jokainen asukas sitoutuu levittämään positiivisia, harmonisia ajatuksia ja suuntaamaan jokaisen ajatuksen ja teon kohti henkistä kasvua.

• Yhteisöelämän kautta Damanhur pyrkii kehittämään ihmisiä, joiden keskinäisiä suhteita ohjaavat Tieto ja Tietoisuus. Elämän perussäännöt ovat terve järki, hyvän ajatteleminen muista sekä monimuotoisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen.

 

Hannamari Mäkelä

Virtuaalikierros Ihmiskunnan Temppeleissä

 

Lähteet:

Ananas, Esperide: Damanhur – Temples of Humankind, edit. Allyson Grey, 2006

Spiritual Science, July-August 2013 vol. 4 issue 4

www.damanhur.org