Vapaa energia

Otteita kirjasta Kuudennen Auringon aika

Nollapistekentän loputtomat energiavarannot

Kauan sitten tieteessä oli ajatus liikkumattomasta energialähteestä, eetteristä, jonka ajateltiin täyttävän avaruuden jonkinlaisen nesteen tavoin. Nyt tähän näkemykseen on palattu, koska 1900-luvun alkupuolella löydettiin kaikkialla läsnä oleva Nollapistekenttä, jonka oletettiin aluksi olevan tyhjiö, mutta vuonna 1948 tiedemiehet huomasivatkin suureksi hämmästyksekseen, että se sisältää suunnattoman paljon energiaa. Tästä syystä uuden tieteen edelläkävijöille avaruuden tyhjiö ei ole tyhjyyttä, niin kuin perinteinen tiede opettaa, vaan se on ”dynaamisen energian meri, kuin vaahtosuihku lähellä myrskyisää vesiputousta”, kuten fyysikko Harold Puthoff asian ilmaisee. Kvanttimekaniikan mukaan kyseessä on energia, joka jää jäljelle, kun muut energian lähteet poistetaan. 

Tämä nollapiste-energia on Nollapistekentän sisältämää energiaa. Se on kaiken informaation sisältävä energiameri, joka on olemassa kaikkialla. Tästä syystä sitä on ollut vaikea jäljittää. Se on tyhjässä tilassa olevaa alkuenergiaa, jonka potentiaali on rajaton. Koko materiaalinen todellisuutemme saa siitä alkunsa. Me elämme sen keskellä, ja se yhdistää meidät kaikkeen muuhun.  

Kvanttimekaniikka osoittaa, että sellaista asiaa kuin tyhjiö ei ole olemassakaan. Se mitä on totuttu pitämään avaruuden tyhjiönä, on täynnä energiaa. Se on kuohuva energiameri, jossa atomia pienemmät kvanttihiukkaset hetkellisesti tulevat olemassaoloon ja sitten taas menevät olemassaolosta pois. Niitä kutsutaan virtuaalihiukkasiksi. Vaikka ne ovat olemassa vain pienen hetken, ne saavat aikaan valtavan määrän energiaa koska niitä on kaikkialla universumissa. Jokaisen virtuaalihiukkasen vaihto säteilee energiaa. Tämä energia on suurempi kuin kaikki se energia minkä kaikki maailman materia sisältää. 

Suurin osa energiasta on olemassa ei-aineellisessa muodossa. Nollapistekentän katsotaan sisältävän paljon enemmän energiaa kuin esimerkiksi ydinvoimaloissa tuotetaan – Kentän energiapotentiaalin arvellaan siis olevan jopa suurempi kuin atomin ytimen energiatiheyden. Energiaa on niin paljon, että tunnettu fyysikko Richard Feynman on sanonut, että ”yhdessä kuutiosenttimetrissä ilmaa on niin paljon energiaa, että sillä voisi keittää kaikki maailman valtameret”.  

Kentän energia voisi antaa tarvittavan energian jokaiselle Maapallon ihmiselle. Puthoffin mukaan jokainen kvanttifyysikko on erittäin tietoinen, että on olemassa tämä jättimäinen energiavarasto, Nollapistekenttä. Hän onkin todennut, että ”viime vuosisata oli atomiaikakausi, mutta tämä voisi hyvinkin osoittautua nollapisteaikakaudeksi.” Vielä ei kuitenkaan virallisesti tiedetä, miten tätä energiaa voitaisiin hyödyntää.

Nikola Tesla

Epävirallisesti tämä on kuitenkin ollut tiedossa jo yli sadan vuoden ajan. Viime vuosisadan vaihteessa Yhdysvalloissa elänyt kroatialainen Nikola Tesla oli eräs historian suurimpia tiedemiehiä ja neroja, joka kehitti useita nollapiste-energiaan perustuneita keksintöjä. Hän kuvailee tätä maailmankaikkeuden taustakenttää teoksessaan Man's Greatest Achievement sanoin: ”Tämä alkuperäinen välittäjäaine, eräänlainen voimakenttä, tulee materiaksi kun prana, kosminen energia vaikuttaa siihen, ja kun tämä vaikutus lakkaa, materia katoaa ja palaa Akashaan. Koska tämä välittäjäaine täyttää koko avaruuden, kaikki on siihen yhteydessä.” 

Tesla kehitti lukuisia, jo kauan ihmiskunnan käytössä olleita laitteita, kuten vaihtovirtamoottorin. Hän keksi myös radion vuonna 1893 ennen sen virallista keksijää Guglielmo Marconia, joka käytti siinä seitsemäätoista Teslan patentoimaa menetelmää. Kaikkiaan Teslalle myönnetiin yli seitsemänsataa patenttia.

Vuonna 1899 Tesla rakensi suuren laboratorion Colorado Springsiin tutkiakseen vaihtoehtoisia energiamuotoja, joita tuon ajan tiede ei kuitenkaan hyväksynyt. Siitä huolimatta hän jatkoi vapaa energia -teorioidensa kehittämistä ja onnistui muuntamaan maaresonanssiin perustuvan vapaan energian sähköksi, josta kokonainen kylä sai kaiken tarvitsemansa virran täysin ilmaiseksi ja ilman päästöjä. Sähköenergian hän siirsi johdottomasti. Tällainen löytö ei kuitenkaan miellyttänyt sähköllä ja kuparilangoilla kauppaa tekeviä tahoja eikä Yhdysvaltain hallitusta, joka on siitä lähtien tehnyt kaikkensa tukahduttaakseen vapaasta energiasta tiedottamisen. Yhdysvaltojen patenttitoimisto kyllä myönsi Teslalle patentin tästä keksinnöstä vuonna 1905, mutta määrättyjen tahojen painostuksesta keksintöä ei koskaan julkistettu. Myöhemmin Teslan laboratorio tuhottiin ja laitteet, suunnitelmat ja piirustukset varastettiin – tällainen maailman mullistava keksintöhän vaarantaisi väistämättä esimerkiksi öljy- ja ydinyhtiöiden intressit. Teslan keksinnöistä kehitettiin jotain aivan muuta kuin ilmaista energiaa kaikille, esimerkiksi sääsodan laitteisto.  

Vapaa energia nykyaikana

Vapaan energian saatavuuden laajamittaisen toteutumisen esteenä onkin se, ettei kukaan voi tienata sillä rahaa. Tästä syystä se ei kiinnosta useimpia tiedemiehiä eikä yrityksiä; tärkein motivaatio puuttuu. Planeetallamme kuitenkin arvellaan olevan fossiilista polttoainetta käytettäväksi enää muutaman vuoden ajaksi. Energiajärjestö IEA:n raportti osoittaa, että öljyimperiumien tuotanto kutistuu 6,7 prosentin vuosivauhtia. Sen mukaan todellinen öljykriisi iskee vuosien 2014-2015 aikoihin. Jo vuosien ajan monet öljygeologit ovatkin kehottaneet yhteiskuntaa muuttamaan suuntaa niin pian kuin mahdollista, jotta elämä voisi jatkua siedettävänä myös öljyn loppumisen jälkeen. Näin ei kuitenkaan toimita. 

Vastaavaa manipulointia on esiintynyt kautta historian, ja aina taustalla on ollut määrättyjen tahojen taloudellisten ja hallinnollisten intressien suojaaminen. Teslan keksintöjen käyttämisen sijaan sähköä tuotetaan nykyisin entistä raskaammin ja entistä kestämättömämmin menetelmin, kuten erittäin vaarallisissa ydinvoimaloissa, joiden jäte on tappavaa ja ikuista. Ilmainen energia, jota ympäristössämme on kaikkialla hyödynnettävissä, on kuitenkin valtavan paljon voimallisempaa kuin ydinvoima, joka on erittäin väkivaltainen menetelmä tuottaa energiaa. Lisäksi Teslan kokeilut ovat osoittaneet, että sähköä on mahdollista synnyttää loputtomasti tästä energiasta ja siirtää paikasta toiseen johdottomasti ilman hävikkejä.  

Tämä energia on siis vapaata, sitä on kaikkialla ja se on täysin ilmaista. Kuten fysiikan professori ja NASA:n astronautti Brian O'Leary on todennut, ”jos tästä uudesta energiateknologiasta tehtäisiin maailmanlaajuinen, muutos olisi perusteellinen; se vaikuttaisi kaikkiin. Se olisi sovellettavissa kaikkialla. Tämä teknologia on ehdottomasti tärkein asia, mikä maailman historiassa on tapahtunut.” 

Onkin olemassa paikkoja, joissa vapaata energiaa hyödynnetään. Tällainen pieni ekoyhteiskunta toimii esimerkiksi Sveitsissä Emmentalin alueella. Luonnonkauniissa vuoristokylässä elää ryhmä nimeltä Methernita, jonka asukkaiden talot saavat kaiken tarvitsemansa energian ilmaiseksi Testatika-nimisestä laitteesta. Sen on rakentanut keksijä nimeltä Paul Baumann. Kylästä on tullut lyhyessä ajassa maailmalla valtavan kiinnostuksen kohde, koska sen toimintaa pidetään ratkaisuna tulevaisuuden energiaongelmille. Methernita ei kuitenkaan halua antaa tietoa teknologiastaan muulle maailmalle, koska katsoo että sitä erittäin todennäköisesti käytettäisiin väärin. Heidän mukaansa Maapallon ihmisyhteisö ei ole siihen vielä valmis. Tätä ilmaista kvanttienergiaa olisikin niin suunnattomasti saatavilla, että se asettaisi suuret vaatimukset yleiselle tietoisuudelle ja vastuulle. Se vaatisi laajan koulutuskampanjan, jonka tavoitteena olisi sellainen uusi sivilisaatio, jonka jokainen yksilö osaisi ottaa vastuun itsestään ja elinympäristöstään. 

Methernitan ekokylä toimii samalla periaatteella kuin Nikola Teslan koekylä noin sata vuotta sitten toimi Yhdysvalloissa, eikä se suinkaan ole ainoa tapaus jossa näitä periaatteita toteutetaan käytännössä. Monet keksijät ovat työskennelleet ahkerasti Teslan teorioita ymmärtääkseen ja soveltaakseen, ja monien tiedetään tässä myös onnistuneen. Heille ei kuitenkaan ole aina käynyt hyvin. Kun esimerkiksi keksijä Henry Moray onnistui Nikola Teslan työtä tutkittuaan kehittämään ja valmistamaan elektronisen vapaaseen energiaan perustuvan autonmoottorin, hänet ammuttiin työnsä ääreen. Lisäksi hänen laboratorionsa tuhottiin ja kaikki laitteet ja paperit varastettiin.  

Myös mies nimeltä Lester Hendershot kehitti vapaaenergiageneraattorin, samoin kuin englantilainen professori John Searl, joka sai syytteen laittomasta sähkön tuotannosta ja joutui vankilaan. Kun Searl lopulta vapautui, hän joutui huomaamaan että hänen laitteensa ja dokumenttinsa oli hävitetty. Nykyisin hän luennoi vapaaenergiateknologiasta täysille saleille.  

Tällä hetkellä Nollapistekentän energian tuottamismahdollisuuksia tutkitaan intensiivisesti eri puolilla maailmaa, ja yksilöt useissa maissa ovat onnistuneet kehittämään toimivia vapaaenergiageneraattoreita.

1800-luvun lopulla Colorado Springsin laboratoriossaan Tesla suoritti kokeita hyvin korkeilla sähköjännitteillä. Hänen onnistui vapauttaa sähköä useiden miljoonien volttien edestä ja tuottaa näin keinotekoisia salamoita.