Solara An-Ra Glastonbury Symposiumissa

Artikkeli on julkaistu Ultra-lehden numerossa 9/2010

 

 

Terapeutti, parantaja ja henkinen opettaja Solara An-Ra puhui Englannin Glastonburyn Signs of Our Times -symposiumissa vuoden 2012 ympärillä olevan aikakauden merkityksestä: ylösnousemuksesta ja Mayakalenteria koskevan tietoisuuden noususta näinä aikoina. Hän myös ohjasi kaksi meditaatiota, joiden tarkoituksena oli värähtelytaajuutemme nostaminen siten, että se olisi paremmin harmoniassa maapallon energioiden suuren muutoksen kanssa.

 

An-Ra aloitti meditaatiolla. Hän sanoi, että tulisimme käyttämään voimalauseita, ja riittäisi että sanomme ne hiljaa mielessämme. Puhuessamme ääneen sanojen merkitykset kuitenkin siirtyvät eetteriin, mikä voi antaa niille hyvin paljon voimaa. An-Ra antoi henkisten oppaidensa johtaa voimallisen meditaation, jonka jälkeen hän kanavoi heiltä viestejä. Hän kertoi, että hänellä on useita oppaita, ja ne, jotka tällä hetkellä eniten tulevat etualalle, ovat plejadilaiset ja siriuslaiset tähtiolennot. Kanavoijan mukaan olennot eivät pidä siitä, että heitä kutsutaan ulkoavaruuden olennoiksi, eikä An-Ra ajatellut heitä sillä tavoin. Hän kertoi oppailla olevan hyvin erilaiset äänet kanavoijan kautta puhuessaan – tämä auttaa häntä itseään ja muita ihmisiä erottamaan erilaiset energiat toisistaan. Plejadilaiset esimerkiksi kuulostavat paljon pehmeämmiltä ja feminiinisemmiltä hänen kauttaan puhuessaan, kun taas siriuslaiset ovat asiallisempia. An-Ra kehotti olemaan säikähtämättä jos he kuulostaisivat ankarilta. Hän pyysi kuuntelemaan varsinaista viestiä ja avaamaan sydämemme niin tehdäksemme.

 

 

Viesti Plejadeilta

 

Naisellinen ja lempeä ääni alkoi puhua: ”Olette, rakkaat ystävät, tilassa, jossa on ollut monia energioita näiden kolmen päivän aikana. Monien tunteet ovat nousseet pintaan, eivätkä aina tavalla, joka tuntuu positiiviselta, johtuen siitä mitä on esitetty ja siitä mitä olette kuulleet ja oppineet. Me sanomme teille nyt, että teissä jokaisessa on valosoturin puoli. Tämän termin, jota me käytämme valotyöntekijän sijasta, olemme tarkoituksella valinneet. Soturipuolessa, jonka haluamme elvyttää teidän sisällänne, ei ole kyse taistelemisesta tai aseiden käyttämisestä mitään voimaa tai ketään olentoa vastaan. Siinä on kyse pelottomuudesta. Juuri pelottomuus sallii teidän olla valosotureita, ja siten tehokkaita valon levittämisessä. Henkilö, jonka nimi on Andy (Thomas, symposiumissa puhunut tutkija ja kirjailija), on osoittanut tämän, eikö vain? Hänellä on sydämessään puhdas pyrkimys levittää tietoa, paljastaa valheita ja agendoja, ja hänen tarkoituksensa on ainoastaan toisten ihmisten voimaannuttaminen. Se on juuri intention, pyrkimyksen selkeys, mikä vetää haetun lopputuloksen ihmisen puoleen. Sydämissänne on kysymyksiä, rakkaat ihmiset, ja me pyydämme teitä esittämään nuo kysymykset nyt.”

 

Joku kysyi, mitä hän ja muut voivat tehdä inspiroidakseen muita ihmisiä toimimaan valosotureina.

 

”Se tapahtuu aina esimerkin kautta. Aina. Opit tämän ollessasi vanhempi, etkö opikin? Opit, että voit käyttää sanoja lapsiin, mutta he eivät toimi, jos he eivät näe sinun toimivan siten kuin sinä haluaisit heidän toimivan. Pelottomuus on hyvin tärkeää, ja siksi me sanomme teille, jotka esimerkiksi päättävät paljastaa manipuloijien levittämiä valheita, että tehkää tämä sellaisella tavalla, ettei se aiheuta enempää pelkoa. Mikäli pyrkimyksenne on ehdottomasti voimauttaa muut ihmiset, silloin tulos on täydellinen ja vastaa toiveitanne. Älkää sinkoilko edes takaisin sellaisen informaation kanssa, joka ei ole käyttökelpoista. Meidät tunnetaan siitä, että pidämme tärkeänä sitä että suurin osa ihmisistä katkaisee yhteytensä mediaan, emmekä viittaa tässä ainoastaan televisioon, vaan myös radioon. Katkaiskaa yhteys, rakkaat, sillä miksi imeä itseensä negatiivisuutta, jota ei välitetä ainoastaan uutislähetysten kautta, vaan myös korkeampiluontoisissa ohjelmissa, huomaamattomasti lähetysten aalloissa? Rocktähti-tapaus, kun televisio lensi ulos ikkunasta, on kannattava asia."

 

"Tämä on esimerkki voimaannuttamisesta: emme puhu tästä piilovaikutuksesta nostaaksemme pelkoa tunteisiinne, vaan puhumme siitä rohkaistaksemme teitä katkaisemaan yhteyden nyt heti. Jos olet henkilö, joka päättää työskennellä hallituksessa valoa levittääkseen, tai jos olet ihminen, joka päättää tehdä työtä sellaisten lasten kanssa, joita on pahoinpidelty tai muuten vahingoitettu, siinä tapauksessa on tärkeää olla tietoinen tämän alueen informaatiosta ja tiedosta, koska se palvelee sinua, eikö vain? Mutta jos et ole henkilö, joka päättää työskennellä politiikan alueella tai vastaavissa tehtävissä, pysyttele sellaisten asioiden parissa, jotka sallivat sinun pitäytyä korkeissa värähtelytaajuuksissa. Menetelmät, joita opetamme Solara An-Ra’n kautta, auttavat teitä erityisesti tasaamaan energianne, niin että pysytte rauhallisina, onnellisina ja tasapainoisina. Eikö teidän pitäisi, rakkaat, saavuttaa tämä useamman minuutin ajaksi jokaisena kuluvana päivänä? Silloin antamanne esimerkki siirtyy myös muihin. Tämä on kaikki mitä tarvitaan. Älä puhu asiasta sanoin, jollet halua tehdä jotakin sen suhteen, vaan ole esimerkki.”

 

 

Vuosi 2012 ja Ykseystietoisuus

 

Seuraavaksi kysyttiin, mitä tähtiolennot aikovat tehdä auttaakseen meitä tässä tärkeässä siirtymävaiheessa.

 

”Siriuksen neuvosto puhuu. Olemme äärimmäisen aktiivisia maapallolla tällä hetkellä. Me emme esitä itseämme tiettynä rotuna, eivätkä aluksiamme ole ne peltipurkinomaiset lentävät esineet, jotka kuuluvat hallituksillenne. Meidän aluksemme hohtavat luonnossa. Ne todellakin ovat valo-aluksia, jotka voivat tahdon voimalla materialisoitua ja päinvastoin. Tämä ei tarkoita sitä, ettei niitä ole nähty, mutta hyvin monet valokuvatuista eivät ole tähtiolentojen aluksia. Voitte olla varmoja, että autamme niin aktiivisella tavalla kuin mahdollista, eivätkä ainoastaan siriuslaiset toimi näin, vaan monet galaktisista sisar- ja veljeskunnista auttavat, sillä tämä on nyt heidän ainoa agendansa. Olkaa tietoisia, että se mitä maapallolla tällä hetkellä tapahtuu, ei ole ratkaisevaa ainoastaan teidän heimollenne ja planeetalle itselleen, eikä ainoastaan muiden aurinkokuntanne planeettojen olennoille, eikä ainoastaan kaikille olennoille galaksissa, vaan myös universumille itselleen. Ette ymmärrä, miten yksilöllinen planeettanne on: tietyssä mielessä sillä on kaikista suurin vapaa tahto. Mutta maaplaneetalla on sellainen energiataajuus, ettei ollut ennakoitavissa, että vapaa tahtonne saisi teidät harhautumaan niin kauas Luojasta, että jäljellä olisi tuskin ymmärryksen hitunen siitä keitä te todella olette."

 

"Joten kuunnelkaa tarkasti, rakkaat: Te itse olette ne, jotka pelastavat teidät nyt siinä, mikä on nimetty Kristuksen toiseksi tulemiseksi. Kyseessä on Kristus-tietoisuuden toinen tuleminen, joka merkitsee ykseystietoisuutta. Teillä on valtaa silloin, kun intentionne, pyrkimyksenne on yhdistetty, joten älkää lähtekö tästä tapahtumasta olematta hyvin selkeitä itsessänne, omassa sydämessänne – siitä että aiotte toimia, että päätätte päästää suustanne vain ne sanat, joilla on korkeampi tarkoitus. Te olette niitä, joilla on valtaa, ja me opetamme teille tänään erityisen tekniikan auttaaksemme teitä kokemaan itsenne valo-olentoina, mikä on se muoto, jota kohti te liikutte ylösnousemuksen tilassa. Tämä on kaikki, mihin ylösnouseminen johtaa. Sanomme että kaikki, mutta haluamme yksinkertaistaa: Kyse on yksinkertaisesti värähtelytaajuutenne nostamisesta riittävästi, niin että koette itsenne energiana, valona, prana’na. Jotkut saavuttavat tämän sellaisilla menetelmillä kuin Merkaba tai meditaatio. Ei ole kuitenkaan tarpeellista käyttää näin monimutkaisia tekniikoita, ja me annamme teidän mieluummin kokea tämän sen selittämisen sijasta.”

 

 

Onnellisuus löytyy omasta sisimmästä

 

Kolmas kysymys koski lapsia, ja plejadilaiset vastasivat:

”Lapset ovat turvassa, enemmän turvassa kuin te, rakkaat, koska nuoruudessaan heillä on korkeampi energiavärähtelytaajuus kuin teillä. Neuvo, jonka annamme, on yhdenmukainen; se soveltuu kaikkiin lapsiin ja heidän hoitajiinsa. Lasten on saatava olla vapaampia. Tämä ei tarkoita kurin tai rajojen puutetta, vaan sitä, että heidän on oltava vapaampia tutkimaan universumin luonnetta. Kouluoppimiselle ei aina voi antaa aplodeja, vai voiko? Pakottaminen oppimisjärjestelmään, joka ei salli mielen ja ilmaisun vapautta, sumentaa energiakehon. Ja tämä aiheuttaa sen, että aivolisäke korvaa käpyrauhasen suunnilleen seitsemän vuoden iässä. Kyse on käpyrauhasen uudelleenherättämisestä, keskittymisestä tähän valaistumisrauhaseen, joka tuo tasapainon, ja te koette tämän tänään An-Ra’n kanssa. Mutta mitä tulee lapsiin, pyydämme teitä viettämään heidän kanssaan enemmän aikaa ulkona seikkaillen. Antakaa heidän liittyä yhteen keijujen ja jumalhenkien kanssa silloin kun he haluavat niin tehdä. Älkää murskatko mitään osaa heidän luovuudestaan tai mielikuvituksestaan, vaan iloitkaa siitä. Ja vuorovaikutuksessanne antakaa itsenne haluta tulla enemmän heidän kaltaisekseen mieluummin kuin heidän tulla teidän kaltaiseksenne. Älkää olko huolissanne heistä tai mistään muista olennoista maatasollanne. Etsikää sisältä omaa onnellisuuttanne. Kasvattakaa värähtelyänne, energiakehoanne, niin paljon kuin mahdollista, niin että lapset muuntuvat luonnollisesti ja ilman yrittämistä kanssakäymisessään teidän kanssanne. Silloin te vedätte heitä puoleenne. Sallikaa heille hauskuus, mikä on heidän oikeutensa. Rakkaat, te ette pidä tarpeeksi hauskaa. Taivas on yläpuolellanne teidän käytössänne, ettekö te näe mahdollisuuksia iloon ja nauruun? Ja rakkauteen ja hauskuuteen ja yhteyteen ja luovuuteen, joita tällä teidän maaplaneetallanne on vaikka millä mitalla? Me plejadilaiset pidämme oppimisesta hauskuuden kautta. Me rohkaisemme tähän. Me rohkaisemme syttymään, tarkoituksena on syttyminen. Namaste.”

 

Lopuksi An-Ra totesi Masaru Emoton selvittäneen vesikidetutkimuksellaan, ettei rakkaus ole puhtain ja korkein värähtely, mikä ilmenee vesikiteiden kauneudessa ja harmoniassa. Korkein on rakkaus ja kiitollisuus yhdessä.

 

 

Hannamari Mäkelä

 

 

 

http://www.solara.org.uk/