VILJAKUVIOIDEN VIESTIT

Artikkeli on julkaistu Ultra-lehden numerossa 10/2013

 

 

1970-luvulta saakka Englannin Wiltshiren kreivikuntaan ja sen ympäristöön on joka kesä ilmestynyt useita valtavia, erittäin monimutkaisia viljapeltokuvioita, joista otetut valokuvat kerta toisensa jälkeen hämmästyttävät lukemattomia ihmisiä kaikkialla maailmassa. Eikä kuvioiden harmonia ole täydellinen ainoastaan ylhäältä ilmasta katsottuna; maassa vilja on lakoontunut symmetrisesti muodostaen spiraaleita ja aaltokuvioita.

 

 

Kuvioissa lukuisia anomalioita

 

Viljakuvioihin liittyy useita selittämättömiä seikkoja, kuten se, ettei korsia katkota eikä taivuteta, vaan ne ovat laossa muutaman senttimetrin korkeudella maasta, missä ne jatkavat kasvuaan vaakasuoraan. Biofyysikko William C. Levengood on todennut kuvioissa kasvavien kasvien kosteusjakautuman ja viljan jyvien sijainnin olevan sellaiset, että lakoontumisen voi aiheuttaa ainoastaan mikroaaltouuniin verrattavissa oleva erittäin voimakas lämpösykäys, joka kestää alle 30 sekuntia. Viljan varsien kasvusolmukohdat ovat usein pidentyneet, mikä on yhdenmukaista juuri mikroaaltojen vaikutuksen kanssa. Levengood on myös havainnut korsissa lasitetta muistuttavan rautaoksidikerroksen; ilmiö, joka esiintyy vain lämpötilan ylittäessä 500 astetta. Kuvioiden alueella on todettu olevan voimakkaita energiakenttiä, ja itse kuvioissa säteilyarvot ovat korkeat.

Ainakin 70 ihmistä on nähnyt viljakuvion muodostumisen silmiensä edessä. He ovat kertoneet, että tämä tapahtuu hyvin nopeasti, noin 10-20 sekunnissa. Monet ovat nähneet hohtavia valoilmiöitä kuvioiden muodostumisen yhteydessä. Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana yli kahdessakymmenessä maassa on dokumentoitu useita tuhansia viljamuodostelmia, ja niiden on todettu sisältävän koodattua informaatiota, joka puhuu suoraan ihmiskunnalle sitä tukeakseen ja auttaakseen.

Aika käymässä vähiin?

Kesäkuussa 2013 muinaisen Silbury Hill -kukkulan viereen Wiltshireen, lähelle Aveburyn pyhänä kautta aikojen pidettyä kivikehää ilmestyi kuvio, joka näyttää esittävän tiimalasia jonka aikaa symboloiva hiekka on valunut lähes kokonaan tyhjiin. Tiimalasin ympärille piirtyneiden merkkien on todettu olevan kelttien muinaista ogam-kirjoitusta, ja sen on tulkittu muodostavan sanan ”nouskaa” (arise).

Silbury Hill

Noin 80% maailman viljapeltokuvioista ilmestyy juuri tälle seudulle, ja ilmiöllä arvellaan olevan yhteys alueen voimakkaisiin energialinjojen risteymiin. Silbury Hill on muinainen pyhä paikka, monimutkaisin tavoin rakennettu orgoniitinomainen valtava kalkkikivirakennelma, jota kutsutaan ”Valkoiseksi Pyramidiksi”. Sen iäksi arvioidaan jopa 12,000 vuotta. Kansanperinteessä Silbury Hill on kautta aikojen liitetty Valkoiseen Jumalattareen, joka todennäköisesti edustaa Äiti Maata.

Samalle paikalle, johon kesällä 2013 piirtyi tuntemattomalla tavalla ajan kulumisesta muistuttava tiimalasikuvio, ilmestyi vuoden 2009 heinäkuussa Quetzalcoatlia, Mayojen hyväntahtoista valon ja tiedon Sulkakäärmejumalaa läheisesti muistuttava viljaympyrä. Muinaiset Mayat ennustivat Quetzalcoatlin palaavan maailmaan pitkän poissaolon jälkeen, kun uusi aikasykli vuoden 2012 paikkeilla alkaisi. Quetzalcoatl on jumala, joka rohkaisee ihmisiä luomaan sivistyneemmän yhteiskunnan.

Lisäksi vuonna 2004 samaan paikkaan Silbury Hillin viereen saatiin Meksikon Aurinkokiveä muistuttava muodostelma. Tällaiset kuviot ovat selvä viittaus muinaisiin maya- ja atsteekkikulttuureihin, ja vastaavanlaisia viljakuvioita onkin vuosien varrella ilmestynyt Englannin viljapelloille useita.

 

Suora osoitus Mayoihin ja varsinkin heidän kalenterijärjestelmäänsä oli myös heinäkuussa 2008 Aveburyyn tullut kuvio, jonka useat tutkijat ovat todenneet esittävän aurinkokuntamme planeettojen sijainnin sellaisena kuin se oli joulukuun 21. päivänä vuonna 2012, Mayojen Pitkälaskukalenterin päättyessä, päivänä, jota Mayat nimittävät ”Luomisen Päiväksi”. Heidän mukaansa silloin alkoi uusi aikakausi.

Heinäkuussa 2008 Aveburyn muinaisen kivikehän viereen piirtyi aurinkokuntaamme todennäköisesti kuvaava muodostelma, joka esittää planeettojen sijainnit täsmällisesti Mayojen Pitkälaskukalenterin päättymispäivänä 21.12.2012. Taustalla Avebury ja Silbury Hill.

Meneillään oleva galaktinen linjaus

Juuri nyt on tapahtumassa galaktinen linjaus, joka merkitsee aurinkokuntamme ja siten Maa-planeetan ja meidän itsemme siirtymistä galaktisella kiertoradalla kohtaan, jossa olemme suorassa yhteydessä galaksimme keskukseen, jota niin muinaiset kuin nykyisetkin Mayat kutsuvat nimellä Hunab K'u, 'Ainoa Jumala', ja kunnioittavat kaiken elämän lähteenä. Viime vuosina monien viljakuvioiden onkin voitu tulkita kuvaavan juuri tätä kosmista linjausta, etenkin kun monet muut kuviot ovat suoria viittauksia Mayoihin ja heidän kalentereihinsa. Mayat olivat ja ovat edelleen hyvin tietoisia galaktisesta konjunktiosta ja sen suuresta merkityksestä ihmiskunnalle – sekä siitä, että se tapahtuu vain joka 26,000. vuosi.

 

Useat tutkijat ovat omistaneet vuosien työn galaktiseen linjaukseen liittyvien kysymysten tarkastelemiseen. Mayat käsittivät sen olevat niin tärkeä tapahtuma, että he koodasivat sen niin esoteeriseen pallopeliinsä, luomismyyttiin kuin kuninkaallisen valtaannousun riitteihinkin. He ymmärsivät ajan kierrerakennetta ja näkivät ennalta, että aikakaudella vuoden 2012 aikoihin ihmiskunnalle koittaa ikään kuin henkinen syntymä.

Kuten tutkija Gregg Braden osoittaa kirjassaan Fraktaaliaika, aika, niin kuin kaikki muukin luonnossa, näyttää olevan rakenteeltaan fraktaali eli kierre. Koska "siementapahtumat" määrittävät aikafraktaalin olosuhteet, on tulevaisuutemme juuri sellainen, jollaiseksi me sen tässä ajassa uuden aikakauden kynnyksellä käyttäytymisellämme ja asenteillamme muodostamme. Myös monet valtavat, symmetrisyydessään täydelliset viljapeltokuviot ovat kuvanneet fraktaaleja, viitaten mahdollisesti juuri tähän erittäin tärkeään seikkaan.

 

Onkin pitkä lista muinaisia traditioita, joiden esoteerisiin doktriineihin sisältyy galaksin keskus ja astronomiset linjaukset sen kanssa. Astronomisesti galaktinen linjaus kestää vuodesta 1980 vuoteen 2016, joten vuosi 2012 on ainoastaan sellaisen tapahtuman indikaattori, joka kestää useita vuosia. Näin ollen profetiat kiinnittävät huomiomme aikaikkunaan, jolloin maailma on siirtymässä uuteen aikakauteen, joka ennustusten perusteella on nimetty "Kultaiseksi aikakaudeksi".

 

 

 

Korkeamman Itsemme syntymä

 

Mayojen mukaan ihmiset ovat uuden aikakauden koittaessa valmiita muuttamaan pelkoon perustuvan sivilisaationsa harmonisemmaksi ja siirtymään paljon korkeampaan värähtelytaajuuteen, eli kohottamaan energiatasojaan Maapallon mukana. Mayat kuitenkin painottavat, että vain yksilöllisten ponnistelujensa kautta ihmiskunta voi välttää suureen kataklysmiin johtavan polun ja aloittaa uuden aikakauden eli Auringon kuudennen syklin. Heidän mukaansa meidän on muututtava ja osoitettava rakkautta ja kunnioitusta toisiamme, elämää ja planeettaamme kohtaan, tai meidät pyyhkäistään siitä luonnonmullistusten kautta pois. Aikakausi vuoden 2012 ympärillä merkitsee pitkän syklin päätöspistettä, mutta myös täysin uusien portaalien avautumisen hetkeä. Meidän vastuullamme on varmistaa, että jotakin uutta ja hyvää pääsee näinä aikoina syntymään.

On siis tapahtumassa lähes 26,000 vuoden pituisen evoluutiosyklin päätös. Mayat koodasivat sen Pitkälaskukalenteriinsa, ja heidän mukaansa se kulminoituu korkeamman Itsemme syntymään. Tällöin ihminen on kehittynyt henkisesti sellaisiin mittoihin, että hän voi tulla tietoiseksi alkuperäisestä jumalallisesta olemuksestaan, jättää egon hallitsevan vaikutuksen taakse ja alkaa toimia korkeammasta Itsestä käsin. Saattaa kulua toiset 26,000 vuotta, ennen kuin tällainen hetki on käsillämme jälleen.

Monissa viljakuvioissa linnut, sielun symbolit, näyttävätkin vapautuvan ja kohoavan korkeuksiin. Profetioiden mukaan vuoden 2012 ympärillä tapahtuvan hyvin harvinaisen kosmisen linjauksen aikana sielulla on mahdollisuus kohota, "lähteä lentoon" voimallisen henkisen kasvupyrähdyksen myötä uusille tasoille noustakseen. Viljakuvioiden tekijät todennäköisesti yrittävät saada huomiomme kiinnittymään tähän seikkaan, joka on hyvin tärkeää paitsi meille itsellemme, myös koko universumille.

Yleinen viljakuvioiden teema on ollut myös ympyrän neliöiminen, eli neliön muuttaminen geometrisin menetelmin alaltaan yhtä suureksi ympyräksi. Koska ympyrä on Jumalan ja taivaan vertauskuva, ja neliö maallisen maan ja ihmisen symboli, merkitsee ympyrän neliöiminen ihmisen pyrkimystä muuttaa oma substanssinsa jumalalliseksi. Tämä on ollut keskeinen henkisten pyrkimysten päämäärä useissa kulttuureissa kautta aikojen - löytää jumalallisuus omasta sisimmästä - ja kun yksikin ihminen sen saavuttaa, maailma muuttuu kaikkiallisen tietoisuuskentän kautta jumalallisemmaksi eli oikeudenmukaisemmaksi, korkeavärähteisemmäksi, kaikin tavoin paremmaksi.

Kultainen aikakausi

Mayojen traditioihin vihitty guatemalalainen Carlos Barrios toteaa, että

aikakausi vuoden 2012 ympärillä merkitsee suurten muutosten aikaa:

"Linjaus galaksin sydämen kanssa merkitsee kanavan avautumista, jolloin

kosminen energia virtaa Maan läpi, puhdistaa sen ja kaiken planeetalla

elävän ja nostaa värähtelyn korkeammalle tasolle." Tämä prosessi on

alkanut jo kauan sitten, ja muutos kiihtyy koko ajan.

 

Mayavanhimpien mukaan me olemme nyt sen aikakauden

käännekohdassa, jossa rauha saavutetaan, ja ihmiset tulevat elämään

harmoniassa Äiti Maan kanssa. Emme ole enää Viidennen Auringon

maailmassa, mutta emme myöskään vielä Kuudennessa Auringossa.

Tämä on väliaika, siirtymävaihe, jonka aikana tapahtuu suunnatonta, 

maailmanlaajuista ympäristön tuhoutumista. Yhteiskunnallinen kaaos ja

sota vallitsee Maapallolla muutosten tapahtuessa. Barriosin mukaan

kaikki tämä on nähty ennalta Mayojen kalentereiden yksinkertaisen,

spiraalin matematiikan avulla. "Tämä tulee muuttumaan, kaikki tulee

muuttumaan", hän toteaa.

Mayojen mukaan ihmiskunta tulee oivaltamaan ykseyden, sen tieteenkin todentaman perustavanlaatuisen seikan, että kaikki olennot ja asiat ovat yhteydessä toisiinsa. Monet viljakuviot ovatkin näyttäneet viittaavan tähän, muodostumalla esimerkiksi toisiinsa yhdistyneiksi yin&yang -symboleiksi, jotka mahdollisesti kuvaavat dualismin sulautumista yhdeksi. Vanhojen legendojen mukaan galaktinen linjaus onkin kuin portaali, josta ihminen saattaa kuitenkin astua vain jos hän on oppinut muuntamaan asenteensa ja ajatuksensa dualismista ykseyteen.

 

Mayojen mukaan tietoisuus kasvaa vaiheittain, ja kasvu kestää hyvin pitkiä ajanjaksoja. Jokaisen uuden syklin myötä saamme mahdollisuuden ylittää entisen rajoittavan tai tuhoisan ajattelutapamme. Kuten Gregg Braden toteaa, tieteen edistyksestä huolimatta länsimaiset ihmiset ovat joutuneet yhä enenevässä määrin eroon niin toisistaan, itsestään, kotiplaneetastaan kuin menneisyydestäänkin. Hän huomauttaa, että juuri nyt meillä on kuitenkin mahdollisuus ajatella uudelleen menneitä valintojamme ja tehdä uusia, vapautua tuomitsemisesta ja poistaa leimat joita olemme lyöneet itseemme ja muihin.

 

Vanhat tavat ovat juurruttaneet erillisyyden elämäntapaamme. Niiden sijaan voimme ajatella yhteydestä, myötätunnosta, suvaitsevaisuudesta ja harmoniasta käsin – eikä vain ajatella, vaan elää siten. ”Mikä voisi olla henkisempää kuin todella soveltaa niitä periaatteita, joihin uskot, jokapäiväiseen elämääsi todellisessa maailmassa?”, Braden kysyy. Hän katsoo, että menneisyyden väärät käsitykset estävät sen paljon syvemmän totuuden näkemisen, sen jonka muinaiset tiesivät ja alkuperäiskansat yhä muistavat ja jonka länsimainen tiede on juuri alkamassa ymmärtää: sen, että kaikki on yhteydessä kaikkeen muuhun. Bradenin mukaan tässä uudessa maailmassa ihmiset tulevat näkemään tieteen ja henkisyyden yhdentymisen, menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden yhteen sulautumisen. Hän lisää, että omavaraisuus tulee korvaamaan kapitalistisen maailman.

 

On kiistämätön tosiseikka, että maailman kohdatessa suurimmat haasteensa myös meidän ihmisten on muututtava. Braden huomauttaa, että tuttua elämäntapaamme uhkaavat pelottavat ilmiöt ovatkin ehkä luonnon tapa ohjata meitä kohti uudenlaista olemisen tapaa. Hyvin merkittävä kosminen portaali on nyt täysin avoinna. Muinaisten Mayojen profetiat kertovat, että Kultakausi on tulossa, mutta meidän on itse otettava osaa sen luomiseen.

Arkkityyppisiä symboleja

Viljapeltokuviot ovat symbolisia, eli ne sisältävät muodoissaan informaatiota, joka voi auttaa meitä ymmärtämään todellisuutemme todellista luonnetta. Ne ilmaisevat arkkityyppisiä periaatteita, joten niiden käyttämä kieli on universaalia. Kuviot noudattavat kultaista leikkausta eli pyhää geometriaa. Arkkitehti ja geometrian tuntija, viljakuvioita yli 20 vuoden ajan tutkineelle Michael Glickmanille kuvioiden tekijät ovatkin geometrian, suunnittelutaidon ja muodon mestareita. Hän toteaa, ettei aidoissa viljakuvioissa ole milloinkaan virheitä, eikä mitään jätetä sattuman varaan. Kuviot myös näyttävät olevan voimallisessa vuorovaikutuksessa ihmiskunnan kanssa, vaikkakin usein ilman että olemme siitä tietoisia. Glickman toteaa, että jo pelkkinä taideteoksina, suunniteltuina kohteina, viljakuviot osoittavat sellaisia älykkyyden, tiedon, taidon ja sinnikkyyden tasoja, että ne ovat kaukana ihmisten kyvyistä ja luonteenlaadusta.

Glickman huomauttaa, että tällaiset asiat uhkaavat horjuttaa tieteemme ja teknologiamme perustuksia. Ne, jotka päättävät pitää ilmiötä pelkästään ihmisten projektina, voivat tehdä siten ainoastaan sivuuttamalla todistusaineiston jääräpäisesti ja täysimittaisesti. ”Minun on myönnettävä uskoni, että viljakuviot ovat todiste yhteydestä muualta tuleviin”, hän kertoo. Glickmanille on selvää, että me emme ole yksin universumissa, ja tässä yhteydessä hänestä on tärkeää että tarkastelemme lajimme historiaa ja evoluutiota Maapallolla, sekä tämänhetkisten ongelmien laajuutta ja kiireellisyyttä. Hän huomauttaa, että ”on ilmiselvää, että teknologioidemme laajuus ja kehittyneisyys on pitkälti ylittänyt kykymme hallita niitä maalaisjärjellä. Omistushalu, ahneus ja pelko on haudannut alleen kekseliäisyytemme. Häpeäksemme olemme menettäneet kykymme suojella planeettaamme ja taata tulevaisuus lapsillemme. Tässä ei ole järkeä, ja sen täytyy näyttää itsetuhoiselta mielipuolisuudelta kenen tahansa järkevän tarkkailijan silmissä.”

 

Jos, kuten uskon, universumissa on monia sivilisaatioita, on loogista olettaa että myös he ovat kohdanneet samankaltaisia kriisivaiheita, jotka ovat vaatineet valinnan tekemistä joko yhteistyön ja järjen käytön tai itsekkään ahneuden ja sukupuuttoon kuolemisen välillä”, hän jatkaa. ”Evolutiivisessa ajassa me olemme lyhytkestoisessa päätöksentekopisteessä. Meidän on nyt pakko valita tulevaisuutemme. Ne sivilisaatiot, jotka valitsivat väärän oven joutuessaan vastakkain tämän valinnan kanssa, eivät yksinkertaisesti voineet selviytyä. Näin ollen väittäisin, että viljakuvioita manifestoivan älykkyyden täytyy olla hyväntahtoisuudessaan ahneuden yläpuolella, eikä se voi haluta meille mitään muuta kuin sen mikä on meidän parhaaksemme. Tämä on yhdenmukaista kuvioihin liittyvän kokemuksen kanssa. Poikkeuksia ei ole ollut. Meiltä ei ole vaadittu mitään; meille on ainoastaan tarjottu vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia.”

Vuoden 2002 elokuussa Englannin viljapelloille ilmestyikin humanoidia esittävä kuvio. Sen yhteydessä oli kiekko, jossa oli binäärikoodilla merkitty viesti: "Varo väärien lahjojen tuojia ja heidän rikottuja lupauksiaan. Paljon kärsimystä, mutta yhä aikaa. Usko. Hyvää on olemassa. Me vastustamme valheellisuutta."

 

Koko tämä kuvio toteutettiin hämmästyttävällä tavalla; humanoidi oli ikään kuin kolmiulotteinen, puoliksi näkymättömissä toisessa ulottuvuudessa. Valtavan muodostelman ohuimmat viivat olivat leveydeltään vain pari tuumaa. Monille tämä kuvio oli varmennus siitä, että viljapeltokuviot ovat viestejä vierailta sivilisaatioilta. Kuvion välittämä viesti olikin hyvin selkeä, ja se kehotti meitä ihmisiä ”uskomaan hyvään”, painottaen että ”aikaa on vielä”.

 

11 vuotta myöhemmin, vuonna 2013 ilmaantunut tiimalasikuvio kuitenkin viittaa siihen, että aika on käymässä vähiin.

Vapaa energia vapaaksi

Eläinkuvioita nähdään viljamuodostelmissa usein näinä aikoina, kun luonto ja valtameret saastuvat ja lajeja kuolee jatkuvasti sukupuuttoon. Delfiinit, valaat ja kalat ovat olleet teemana useita kertoja, samoin kuin erilaiset hyönteiset – ikään kuin muistuttamassa miten tärkeää meidän ihmisten on pitää huolta luonnosta. On selvää, että Maapallon ekologinen tilanne on yhä epävakaampi, ja meidän on toimittava jotta se saavuttaisi jälleen vakauden.

 

Koska on tapahtumassa siirtyminen olemassaolon kehittyneemmälle tasolle, vanhat ajattelutavat voivat vapautua kahleistaan, ja ihmiskunta tulla tietoiseksi paljon laajemmalla tavalla kuin mitä se kuluneen syklin historiassa oli. Tällainen tietoisuuden herääminen mahdollistaa luontoa tuhoavan toiminnan loppumisen ja suunnan muutoksen itsetuhon tiellä - ehkä hyvinkin nopeasti. Kuten Gregg Braden toteaa, "meillä on jo ratkaisut aikamme suuriin kriiseihin. Se mikä puuttuu on ajattelutapa, joka omaksuu nämä ratkaisut niin että niistä voi tulla osa elämäämme."

Elokuussa 2001 Wiltshireen Milk Hillille muodostui kuvio, jonka on tulkittu symboloivan torsiokenttiä. Se on läpimitaltaan neljänneskilometri, ja se ilmestyi yhden sen kesän sateisimman yön jälkeen varhain aamulla hyvin epätasaisen maaston pintaan. Muodostelmassa on 409 ympyrää, ja 4+0+9=13, transformaation luku. Lisäksi jokaisessa kuvion keskeltä lähtevässä kaaressa on 13 ympyrää. Milk Hillin ”Galaksi” on hyvä esimerkki viljakuvioiden monimutkaisesta täydellisyydestä; jo pelkkä tällaisen kuvion piirtäminen paperille on varsinainen haaste.

Monet viljakuviot näyttävät symboloivan torsiokenttiä, kuten Kimberly ja Foster Gamble osoittavat tietoisuutta avartavassa dokumenttielokuvassaan Thrive. Torsiokentät liittyvät vapaaseen energiaan, jota on kaikkialla loputtomasti, ja jonka olemassaolosta salaseuroissa kokoontuvat ja mediaa sekä koulutusjärjestelmää ohjailevat vallanpitäjät eivät kerro, koska se vaarantaisi öljy- ja ydinyhtiöiden vallanhimoiset intressit. Vapaa energia kuitenkin on vastaus maailmamme energiaongelmiin, koska se merkitsee että kaikki ihmiset voivat saada tarvitsemansa energian ilmaiseksi ja täysin päästöttömästi, kuten esimerkiksi Nikola Tesla osoitti keksinnöillään jo yli sata vuotta sitten.

Hetkelliset temppelit

Viljakuvioita kutsutaan toisinaan ”hetkellisiksi temppeleiksi”, ja nimitys on sopiva, koska ne kutsuvat kävijää meditatiiviseen hiljentymiseen ja rukoukseen. Uusi fysiikka on jo osoittanut todeksi sen vuosituhansia eri kulttuureissa tunnetun henkisen lain, jonka mukaan me ihmiset luomme oman todellisuutemme ajattelemalla. Näin ollen meidän on syytä kollektiivisesti keskittyä ajattelemaan positiivisia ajatuksia sekä visioimaan puhdas luonto ja onnellinen ihmiskunta. Rukouksen voiman on osoitettu olevan mahtava – myös tieteellisesti. Meditaation on todettu olevan erittäin konkreettinen menetelmä rauhan saavuttamiseksi yhteiskunnassa, joten sen merkitystä tuskin voi liikaa korostaa. Tähän todennäköisesti viittaavat myös lukuisat mandaloita kuvaavat viljakuviot, koska mandala on apuväline mielen pitämiseksi meditatiivisessa keskittyneisyyden tilassa.

 

Kun nostamme omaa värähtelyämme positiivisten ajatusten, meditaation, puhtaan ruoan ja veden avulla korkeammaksi, sopeutumisemme meneillään olevaan planeetan värähtelytaajuuden muutokseen helpottuu. Näin myös edesautamme kollektiivista siirtymistämme korkeamman tietoisuuden aikakauteen, johon viljapeltokuviot osaltaan meitä valmistelevat yksilöllistä tietoisuuttamme avartamalla.

 

Aika kosmisessa tiimalasissa hupenee. Ottakaamme siis osaa tähän harvinaiseen, vain kerran 26,000 vuoden pituisen prekessiosyklin aikana tapahtuvaan ihmeelliseen hetkeen koko sydämellämme!On aika jättää vanha maailma taakse ja siirtyä uuteen aikaan.

 

 

 

Hannamari Mäkelä

 

Kuvat: Lucy Pringle, Jim Peyton

Lähteitä:

www.lucypringle.co.uk

www.cropcircleconnector.com

www.bltresearch.com

Foster & Kimberly Gamble: Thrive ( www.thrivemovement.com )

John Major Jenkins: Galactic Alignment

Gregg Braden: Fraktaaliaika

David Wilcock: Lähdekenttä

Gerald Benedict: The Mayan Prophecies for 2012

Michael Glickman: Crop Circles – The Bones of God

Kindred Spirit, summer 2013

Nexus, February-March 2003

Bob Hillary and the Massive Mellow: Crop Circles