Energiaparantaminen

Otteita kirjasta Kuudennen Auringon aika

 

Tutkija Elmer Green on osoittanut, että kokeneiden käsilläparantajien kädet säteilevät normaalia korkeampia sähköarvoja hoidon aikana. Green päätteli, että hoitaja kykenee välittämään omaa energiaansa hoidettavalle. Myös tohtori William Braudin tutkimukset todistavat, että ihmisen intentiota eli tietoista pyrkimystä voidaan käyttää erittäin voimakkaana parantavana voimana. Energiaparantamista on tutkittu vuosikymmenien ajan useiden tutkijoiden toimesta.

Uusimpien tutkimusten mukaan sairaus onkin seurausta häiriöistä ja epätasapainosta yksilön kvanttivirtauksissa. Terveys puolestaan on tasapainoa ja järjestystä. Parantamisessa on kyse yksilön kvanttivirtausten tasapainottavasta uudelleenohjelmoinnista, jotta kokonaisuus voisi toimia yhtenäisemmin. Parantaminen välittää informaatiota, joka tukee ihmisen energioiden palaamista tasapainotilaan. Näin ollen monet biologiset prosessit ovat alttiita intention hienovaraiselle vaikutukselle. Ihmisellä on mahdollisuus toimia parantavana kanavana, jolloin hän antaa Nollapistekentän järjestää uudelleen toisen ihmisen kvanttivirtaukset. Lynne McTaggart toteaa tällaisten tutkimustulosten viittaavan siihen, että yksi tärkeimmistä hoidoista, mitä lääkäri voi antaa, on terveyden ja hyvinvoinnin toivominen potilaalleen. 

Reiki

Alex Grey: Healing

Reiki merkitsee 'universaalin elinenergian siirtämistä', koska siinä koko maailmankaikkeudessa vaikuttavaa alkuvoimaa siirretään ihmiseen suoraan. Käsittelijä toimii eräänlaisena katalysaattorina tai kanavana. Kosmista energiaa virtaa käsittelijän käsien kautta ilman, että hänen tarvitsee luovuttaa omaa energiaansa hoidettavalleen. Reiki on yksi laajimmalle levinneistä luonnonmukaisista hoitomuodoista. Sen käyttö on yksinkertaista ja kuitenkin erittäin tehokasta, niin kuin lukemattomat ihmiset ovat omakohtaisesti kokeneet. Reikiä käyttävät menestyksekkäästi kaikkialla maailmassa sadattuhannet maallikot, parantajat ja lääkärit. Erilaisista energiaparantamisen muodoista, kuten reikistä, on myös tehty useita tutkimuksia, ja ne on todettu toimiviksi.

Chakraterapia

Alex Grey: Chakras

Chakraopin mukaan chakrojen eli ihmisen kehon energiakeskusten avoimuus vaikuttaa siihen miten harmonisesti ne toimivat, ja energiakeskukset ovat suorassa yhteydessä fyysiseen kehoon, koska ne ovat sen olennainen osa. Chakraterapiassa chakrojen energiatukoksia avataan energeettisesti ja näitä keskuksia harmonisoidaan, minkä seurauksena myös fyysinen keho voi paremmin. Niin reikiä kuin muitakin energiaparantamisen muotoja käytetään nykyisin kaikkialla maailmassa menestyksekkäästi ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä parantamiseen. 

Chakrat toimivat ihmisen energiajärjestelmässä pranan eli elämänenergian eri taajuuksien vastaanottoasemina, muuntajina ja jakajina. Ne vastaanottavat elinenergiaa ihmisen hienoaineisista energiakehoista sekä ympäristöstä, ja muuntavat sitä taajuuksille, joita fyysisen kehon ja hienoaineisten kehojen lukuisat erilaiset osat tarvitsivat säilyäkseen ja kehittyäkseen. Muutettuaan elinenergiaa sopiville taajuuksille chakrat lähettävät sen jälleen eteenpäin energiakanavia pitkin. Selkäranka yhdistää chakrat tärkeimpään energiakanavaan, sushumnaan, joka kulkee selkärangassa ja nousee alhaalta ylös aina päälaelle saakka.

Ensimmäinen chakra on muladhara eli juurichakra, ja se sijaitsee peräaukon ja sukupuolielinten välissä. Toinen chakra, svadhisthana eli sakraalichakra, on sukupuolielinten yläpuolella. Kolmas chakra, manipura eli solar plexus, on sijoittunut noin kolme senttiä navan yläpuolelle. Neljäs chakra, anahata eli sydänchakra on sydämen korkeudella keskellä rintaa. Viides chakra, vishuddha eli kurkkuchakra sijaitsee kaulakuopan ja kurkunpään välissä. Kuudennella chakralla, ajna- eli otsachakralla, on monia nimiä, esimerkiksi kolmas silmä, viisauden silmä, sisäinen silmä. Se vastaa kaikista aisteista, myös yliaistillisesta vastaanottamisesta, sekä olemassaolon ymmärtämisestä yleensä. Sen kohdalla keskellä aivoja sijaitsee käpyrauhanen eli aivolisäke, joka saa muut rauhaset toimimaan harmonisessa yhteistyössä.

Tätä rauhasta, glandula pinealista, on tutkittu paljon. On esimerkiksi selvinnyt, että jos molemmat silmät poistetaan ja anatominen reitti käpyrauhasen etuosasta altistetaan valolle, tämä elin kuitenkin vastaa edelleen ärsykkeeseen samalla tavoin kuin silmät. Tämä tosiseikka on saanut monet tutkijat kysymään, onko käpyrauhanen enemmän kuin surkastunut silmä. Heidän mielestään on mahdollista, että monet väärinymmärretyt aivojen prosessit sijaitsevat tässä pienessä kartiomaisessa osassa. Käpyrauhasella tiedetäänkin olevan monia tehtäviä, kuten biologisten rytmien säätely. Lisäksi se on vastuussa dimetyylitryptamiinin erittämisestä, yhdisteen, joka tunnetaan nimellä ”henkimolekyyli”. Tämän molekyylin vapautumista pidetään yhtenä voimakkaimmista tunnetuista hallusinogeenisista hermovälittäjäaineista. Sen on todettu lisääntyvän unen, tiettyjen meditatiivisten tilojen ja niin sanottujen kuolemanrajakokemusten aikana, sekä hallusinogeenisten kasvien nauttimisen yhteydessä. Tutkimus osoittaa käpyrauhasen olevan ikään kuin sisäinen ikkuna toisille olemassaolon tasoille.

Tämä näkemys käpyrauhasesta ei kuitenkaan ole mitään uutta. Se edustaa kuudetta chakraa, ajnaa, josta Vedalaisessa perinteessä puhutaan ja joka hindulaisuudessa tunnetaan "brahmanin ikkunana". Muinaiset kiinalaiset kutsuivat sitä "Taivaalliseksi Silmäksi", ja taolaiset tuntevat sen "Niwan Palatsina". Filosofi René Descartes uskoi, että sielu asuu käpyrauhasessa. Saattaa olla, että tämä pienen pieni kartio aivojen keskellä sisältää potentiaalin vilkaista valtakuntiin, joita moderni nykytiede ei yksinkertaisesti kykene käsittämään. 

Seitsemättä chakraa, sahasrataa eli kruunuchakraa kutsutaan intialaisessa perinteessä ”tuhatlehtiseksi lootukseksi”. Se sijaitsee päälaella ja avautuu ylöspäin. Tässä ylimmässä chakrassa kaikkien alempien keskusten energiat yhdistyvät, ja sen nähdään olevan kaikkien muiden chakraenergioiden ilmentymisen lähde ja lähtökohta. Se on ”Shivan istuin”, puhdas tietoisuus. Niin muinaisten opetusten kuin lukuisten ihmisten kokemuksenkin mukaan ylimmät chakrat aktivoituvat yhä paremmin henkisten harjoitusten, kuten meditaation, myötä. Aina kun uusi chakra avautuu, uusi alue aivoissa aktivoituu käyttöön, ja Intian edistyneet joogit ovat aina tienneet tämän. Tutkijoiden mukaan ihmisellä on aivoistaan käytössä vain kymmenen prosenttia, mutta täysin valaistuneen ihmisen aivojen katsotaan toimivan sataprosenttisesti. 

Henkiparantaminen

Henkiparantaminen on yleistä Etelä-Amerikan maissa, kuten Brasiliassa. Siellä tekee työtään esimerkiksi ihmeenomainen parantaja Joao de Deus, joka on vuonna 1979 saanut meedio Chico Xavierin välityksellä viestin perustaa henkinen parannuskeskus Casa de Dom Inacio Abadianiaan, pieneen brasilialaiseen maalaiskaupunkiin. Siellä de Deus on parantanut jo satoja tuhansia ihmisiä hyvinkin vaikeista, jopa virallisesti parantumattomista sairauksista. Casa de Dom Inaciossa kaikki ihmiset otetaan vastaan, eikä maksua pyydetä. Vuosikausia pyörätuolissa istuneet ovat voineet luopua tuolistaan, ja kävelykeppiin pitkän aikaa nojanneet eivät enää tarvitse keppiä. Ihmisiä on parantunut epilepsian kaltaisista sairauksista, kuten myös aidsista ja syövistä. Tavalliset ihmiset, poliitikot, lääkärit ja korkeat viranomaiset tulevat Joao de Deusin luo apua pyytämään. Useat Etelä-Amerikan presidentit ovat käyneet siellä. Monet skeptikotkin ovat vierailleet paikassa – ja muuttaneet uskomuksiaan. Yleensä ihmisen nähdäänkin muuttuvan paljon Casa de dom Inaciossa käydessään.

Henkilääkärit parantavat sairaita tämän meedion kautta, joka itse on vaipunut transsiin. Leikkauksen ollessa tarpeellinen hän tekee viillon veitsellä potilaan kehoon ja työntää sormensa haavaan. Kun hän leikkaa ihmisen näin ilman minkäänlaista puudutusta, ei potilas tunne lainkaan kipua. Leikkaus on ohi muutamassa minuutissa, ja ihminen parantunut. Tulehduksia ei ole, vaikka leikkaukset suoritetaan paljain käsin. Haavat myös paranevat hyvin nopeasti. Henget tekevät Joao de Deusin kautta esimerkiksi silmäleikkauksia raaputtamalla silmän pintaa veitsellä, jolloin sokeat saavat näkönsä takaisin ja vakavista silmäsairauksista kärsivät parantuvat. Samaan aikaan sadat ihmiset meditoivat energisoidakseen salia, jossa entiteeteiksi kutsutut henget parantavat tämän meedion välityksellä. Joao de Deus painottaa aina, ettei hän paranna itse, vaan että Jumala parantaa hänen kauttaan.

Silminnäkijöitä näille yliluonnollisiksi kutsutuille ilmiöille on lukemattomia, ja määrä kasvaa joka hetki. Energiaparantaminen jatkuu tälläkin hetkellä ja lukuisat ihmiset parantuvat, vaikka sellaista mahdollisuutta virallinen lääketiede ei hyväksykään. Brasiliassa on useita tämänkaltaisia henkikirurgeja, jotka kertovat toimivansa kanavina parantajien hengille. Kristus ja Intian edistyneet joogit eivät siis ole ainoita ihmeparantajia, vaan heitä on olemassa kaikkialla maailmassa. Tälläkin hetkellä he pyyteettömästi parantavat ihmisiä niin henkisesti kuin fyysisestikin. Ihmisen sairaudetkin ovat lopulta vain häiriöitä hänen energiakentässään, kuten alkuperäiskansojen keskuudessa aina on tiedetty.

Paranemisen avain - uuden aikakauden tehokas itseparannusmenetelmä

Vuonna 2001 tohtori Alexander Loyd keksi, miten aktivoida kehon oma mekanismi, joka poistaa jopa 95% kaikkien sairauksien ja sairastamisen syistä. Aktivoinnin jälkeen kehon neuroimmunologinen järjestelmä saa tehdä rauhassa työtään ja parantaa siellä, missä sitä tarvitaan. Loydin löydös on varmennettu useilla eri testeillä, ja tuhannet ihmiset ovat soveltaneet menetelmää fyysisten ja emotionaalisten sekä esimerkiksi oman työuran ongelmien korjaamiseen. Tämä teos esittelee lukijalle universaalin parantumisen koodin, jonka avulla on mahdollista korjata niin fyysiset kuin psyykkisetkin ongelmakohdat elämässä.

Olemme siirtyneet uuteen aikakauteen, ja esimerkiksi parantamisen saralla se näyttää merkitsevän ennennäkemättömien mahdollisuuksien avautumista. Erittäin tehokkaaksi itseparantamismenetelmäksi kaikkialla maailmassa osoittautunut Paranemisen avain on vallankumouksellinen ilmiö lääketieteen historiassa. Kaikkialla maailmassa ihmiset kertovat hämmästyttäviä tarinoita syövistä, vakavista masennuksista, jopa parantumattomiksi luokitelluista sairauksista paranemisista tämän menetelmän avulla, jopa kuukaudessaUudessa ajassa ihminen voi tehokkaasti parantaa itse itsensä, ja ottaa vastuun omasta terveydestään ja sen ylläpitämisestä. 

Paranemisen avain on voimallisuudestaan huolimatta niin yksinkertainen menetelmä että lapsikin voi sen oppia. Se koostuu neljän liikkeen sarjasta, jotka tehdään käsillä tiettyjen kehon energiakeskusten kohdalla. Käsiliikkeiden suorittaminen kestää noin kuusi minuuttia, ja parhaiden tulosten saavuttamiseksi sarja tehdään kolme kertaa päivässä.

Paranemisen avain perustuu kvanttifysiikan lainalaisuuksiin kuten muutkin energiaparantamisen muodot. Se tunkeutuu kvanttitasoilla niihin perimmäisiin energeettisiin syihin, joista sairaudet saavat alkunsa, ja parantaa ne. Olennainen osa menetelmää on rukouksen mahtava voima, joka on osoitettu todelliseksi paitsi kokemuksellisesti, myös tieteellisesti.

 

Otteita kirjasta Kuudennen Auringon aika: 

"Rukouksen vaikutusta syöpään ja muihin sairauksiin oli tutkittu laajalti. Esimerkiksi sydänlääkäri Randolph Byrd oli jakanut lähes neljänsadan sanfranciscolaisen sairaalan sydäntautiosastolle määrätyn potilaan satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toisen puolesta oli rukoiltu ja toisen puolesta ei. Rukoilijoille oli kerrottu potilaiden etunimi ja diagnoosi, mutta varsinaisia rukoiluohjeita ei ollut ollut. Potilaat ja tutkijat eivät olleet tienneet, kenen puolesta oli rukoiltu. Oli käynyt ilmi, että rukousapua saaneiden potilaiden antibioottitarve oli ollut viisi kertaa pienempi, ja heidän keuhkoihinsa oli kertynyt nestettä kolme kertaa harvemmin. Yksikään heistä ei ollut tarvinnut hengitysavannetta kurkkuunsa, kun taas kaksitoista toisen ryhmän potilasta olivat tarvinneet sen. Rukousapua saaneita potilaita oli myös kuollut vähemmän."

 

"California Pacific Medical Centerin täydentävän tutkimuksen instituutin johtaja, psykiatri Elizabeth Targ, oli päättänyt tutkia kaukoparantamista tieteellisesti, vaikkei ollutkaan uskonut saavansa tuloksia. Hän oli kokeillut sitä potilaisiinsa, joilla oli pitkälle edennyt AIDS. Targ oli selvittänyt psykologi Fred Sicherin kanssa, voisiko rukous ja etäinen intentio parantaa toivottoman sairaan tapauksen.

Tutkimusta varten Targ ja Sicher olivat koonneet eri puolilta Amerikkaa neljäkymmentä uskonnollista ja henkistä parantajaa, joista monet olivat alallaan erittäin arvostettuja. Tähän ryhmään oli kuulunut useita kristittyjä parantajia, muutama evankelisti, yksi juutalainen kabbalistiparantaja ja joitakin buddhalaisia. Monet ryhmään valitut olivat kouluttautuneet ei-uskonnollisissa parantajakouluissa. Osa heistä käytti apunaan meditaatiota tai visualisointia. Jotkut työskentelivät äänten kanssa, laulamalla tai kelloja soittamalla, minkä tarkoituksena oli virittää uudelleen potilaiden chakrat eli energiakeskukset. Muutama näistä parantajista työskenteli kristallien avulla. Yksi parantaja, joka oli kouluttautunut Lakota-intiaanishamaaniksi, käytti alkuperäisamerikkalaista pilliseremoniaa. Rummuttamisen ja laulun avulla hän vaipui transsiin, jonka aikana hän saattoi ottaa yhteyden henkiolentoihin potilaan puolesta. Tutkimuksessa mukana oli ollut myös kiinalainen qigong-mestari, joka kertoi lähettävänsä potilaille harmonisoivaa Qi-energiaa. Targin ja Sicherin ainoa kriteeri parantajien valitsemisessa oli ollut se, että parantajat uskoivat että se mitä he käyttivät, toimi. Tähän ryhmään valitut energiaparantajat yleensä onnistuivat auttamaan toivottomia tapauksia. Heillä oli keskimäärin seitsemäntoista vuoden kokemus parantamisesta, myös kaukoparantamisesta.

Sitten Targ ja Sicher olivat jakaneet kahdenkymmenen AIDS-potilaan ryhmän kahteen osaan. Molemmat ryhmät olivat saaneet tavanomaista hoitoa, mutta vain toinen oli sen lisäksi saanut kaukohoitoa. Kukaan lääkäreistä tai potilaista ei ollut tiennyt, kuka energiaparannusta oli saanut ja kuka ei. Koejärjestelyt oli tehty huolellisesti, eivätkä parantajat olleet olleet yhteydessä potilaidensa kanssa. Heitä kaikkia oli pyydetty pitämään yllä intentiota eli tietoista pyrkimystä potilaan terveyden ja hyvinvoinnin puolesta tunnin ajan kerran päivässä, kuutena päivänä viikossa kymmenen viikon ajan. Jokainen parantaja oli hoitanut vuorollaan jokaista potilasta – näin oli tutkittu parantamista itseään, ei jotakin sen erityistä muotoa.

Loppuvaiheeseen edennyt AIDS oli alkanut parantua kaukohoitoa saaneilla potilailla. Koe oli kestänyt kaiken kaikkiaan kuusi kuukautta, jonka aikana neljäkymmentä prosenttia kontrolliryhmästä oli kuollut, mutta kaukoparannusta saaneen ryhmän kaikki kymmenen potilasta olivat elossa. He olivat myös tulleet terveemmiksi niin oman arvionsa kuin lääketieteellisenkin evaluoinninkin mukaan. Lopuksi tiedemiesryhmä oli tutkinut potilaat, ja tulos oli ollut selvä: kaukohoito toimi.

Toinen koe oli toteutettu myöhemmin. Jälleen kaukohoidettu ryhmä oli ollut kuuden kuukauden jälkeen kaikin tavoin terveempi kuin kontrolliryhmä. Heidän oli tarvinnut käydä lääkärissä huomattavasti harvemmin, heitä oli toimitettu sairaalahoitoon vähemmän ja heillä oli ollut vähemmän uusia AIDS:iin liittyviä sairauksia. Kaukohoidettu ryhmä oli osoittanut myös psykologisissa testeissä merkittävästi parempaa mielialaa kuin tavanomaista hoitoa saaneet.

Näiden tutkimusten tulokset olivat selviä. Sillä, minkä tyyppistä parantamista käytettiin, ei näyttänyt olevan merkitystä, eikä myöskään sillä, mikä parantajien näkemys korkeammasta olennosta oli – yhtä kaikki parantajat myötävaikuttivat erittäin paljon potilaidensa fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Elizabeth Targin tutkimuksessa merkitystä näytti olleen ennen kaikkea sillä, että potilaan parantumisen puolesta oli pidetty yllä tietoista pyrkimystä. Koetulosten ei väitetty johtuvan Jumalasta. Pyyntö Hämähäkkinaiseksi kutsutulle parantajaisoäidille, joka alkuperäisamerikkalaisessa kulttuurissa oli tärkeä hahmo, oli osoittautunut aivan yhtä tehokkaaksi kuin Jeesukselle esitetty pyyntö.

Tämänkaltaisia tutkimuksia oli tehty myös muista sairauksista kärsivien ihmisten kanssa. Tulokset olivat osoittautuneet samansuuntaisiksi. Esimerkiksi Keski-Amerikan Sydäninstituutin sydänpotilaiden puolesta oli rukoiltu, ja vuoden ajan oli seurattu potilaiden terveydentilan kehittymistä. Ne, joiden puolesta oli rukoiltu, olivat voineet paremmin kuin vertailuryhmä. Heillä oli esiintynyt vähemmän kohtauksia ja komplikaatioita, ja he olivat viettäneet vähemmän aikaa sairaalassa kuin vertailuryhmän potilaat. Rukoilijat olivat olleet tavallisia ihmisiä, eivät parantajina itseään pitäviä.

Sydänpotilailla tehty tutkimus osoitti, että intention avulla parantaminen oli tavallisen ihmisen kykyjen ulottuvilla, vaikka ammattiparantajat olivatkin kokeneempia pääsemään yhteyteen kaiken läpäisevän ja yhdistävän Nollapistekentän kanssa. Myös Gerald Solfvin, joka oli tutkinut telepatian avulla parantamista, oli osoittanut että ihmisen kyky toivoa parasta saattoi vaikuttaa myönteisesti toisten paranemiseen. Jo se, että ihminen vain toivoi hyvää tulosta, vaikutti koetuloksiin myönteisesti. Biologi Carroll Nash Philadelphian yliopistosta olikin todennut, että ihmiset pystyivät vaikuttamaan bakteerien kasvunopeuteen pelkän tahdon avulla. Tutkimuksissa esimerkiksi hiirten ihovauriot olivat parantuneet parantajan hoidon avulla nopeammin. Parantajat olivat myös kyenneet hidastamaan syöpäkasvainten kasvua laboratorioeläimillä. Myös hiivan, sienten ja eristettyjen syöpäsolujen tilaan voitiin vaikuttaa tahdon, intention, avulla." 

 

 

Paranemisen avain -kirjan, joka sisältää menetelmän tekniikan ja teorian, voi ostaa esimerkiksi täältä

Akupunktio

Akupunktiota on harjoitettu Kiinassa jo ainakin seitsemäntuhannen vuoden ajan. Sana juontaa latinan sanoista acus eli 'neula' ja puncture eli 'pistää', koska akupunktiohoidossa asetetaan hiuksenohuita neuloja tarkkaan määritettyihin ihmiskehon pisteisiin. Apuna käytetään lämpöä ja sähköistä energiaa, ja yhdessä ne stimuloivat kehon energioita. Akupunktio on järjestelmä, jossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti kaikki terveydentilaan vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Se auttaa ihmisen kehoa edistämään hyvinvointia sekä ennaltaehkäisemään sairauksia. Akupunktio on oppi yksilön ja ympäristön suhteesta. 

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaan ihmisen kehossa on meridiaanijärjestelmä, joka kulkee syvällä kehon kudoksessa. Sen kautta virtaa näkymätön energia, jota kiinalaiset kutsuvat termillä Qi. Qi'n katsotaan tulevan kehoon akupisteiden kautta ja virtaavan syvempiin elinrakenteisiin tuoden niihin energiaa. Qi eli Ch'i on absoluuttista energiaa, elämänvoimaa, joka Intiassa tunnetaan nimellä prana

Akupunktio kehittyi juuri meridiaaneja tutkivasta tieteestä. Meridiaanit ovat kiinalaisten ja japanilaisten tuntema energiajärjestelmä, joka on samankaltainen kuin intialainen näkemys nadeista. Meridiaanit yhdistävät ihmiskehon orgaaniseksi kokonaisuudeksi kuljettamalla Qi'tä ja pitämällä kehon toiminnot siten tasapainossa. Kiinalaiseen terveyskäsitykseen kuuluu olennaisesti meridiaanien pitäminen avoimina, jotta Qi voi virrata vapaasti. Ihminen on terve, kun energia kulkee kanavissa esteettä ja kun sitä on tarpeeksi. Sairauden oireet syntyvät energiakierron häiriintymisestä tai sen vähyydestä. Silloin ihminen on joutunut epäsointuun taon kanssa. Akupisteet ovat niitä kohtia kehossa, joiden kautta energiaa voidaan siirtää kehoon. Myös Shiatsu, akupainanta ja reiki vaikuttavat meridiaaneihin sekä energiakenttiin. Akupunktiota on käytetty menestyksekkäästi parantamiseen tuhansien vuosien ajan, ja se on tunnettu myös vedalaisessa kulttuurissa Intiassa.

Kehon elektromagneettisia kenttiä laajalti tutkinut kirurgi Robert Becker on osoittanut, että juuri kehon akupunktiopisteiden kohdalla on kaikilla ihmisillä sähköinen varaus. Tutkimus on myös näyttänyt, että keho vapauttaa kipua lievittäviä endorfiineja ja kortisonia kun näitä pisteitä stimuloidaan matalalla taajuudella. Korkealla taajuudella akupisteitä stimuloidessa se erittää tärkeitä mielialaa säänteleviä hermovälittäjäaineita, kuten serotoniinia. Samaa reaktiota ei tapahdu silloin, kun näitä pisteitä ympäröivää ihoa stimuloidaan. Muut tutkimukset osoittavat lisäksi, että akupunktio voi aiheuttaa verisuonten laajenemista ja näin ollen lisätä veren virtausta kehon elimissä. On myös tutkimuksia, jotka osoittavat meridiaanien olemassaolon, kuten myös akupunktion tehokkuuden monenlaisten sairauksien hoidossa. Saksalainen fyysikko Fritz-Albert Popp arvelee, että elektromagneettinen molekyylien välinen viestintä saattaa selittää akupunktion tehon. 

Missourin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan terveystiedeosaston esimies, tohtori E. Gray Dimond on yksi monista länsimaalaisista lääkäreistä, jotka ovat nähneet, miten tehokas kipulääke akupunktio voi olla. Vuonna 1971 hän vieraili Kiinassa, jossa hän seurasi kymmentä leikkausta, joissa akupunktio oli ainoa puudutusmenetelmä. Eräässä leikkauksessa mieheltä poistettiin puolet keuhkoista, ja puudutukseen käytettiin yhtä ainoaa neulaa jota pyöriteltiin hänen vasemman käsivartensa akupisteessä. Dimond raportoi, että ”potilaan rinta oli auki. Näin hänen sydämensä sykkivän, ja kaiken aikaa hän jutteli kanssamme hilpeästi ja täysin järkevästi. Leikkauksen puolivälissä hän sanoi olevansa nälkäinen, jolloin lääkärit keskeyttivät työnsä ja antoivat hänelle tölkillisen hedelmiä syötäväksi.”

Akupunktio perustuu holografiseen käsitykseen ihmisruumiista. Esimerkiksi korvassa sijaitsevat akupisteet vastaavat kehon eri osia; itse asiassa kartta näyttää korvaan piirretyltä ihmisen kuvalta. Kiinalaisen lääketieteen kokonaisvaltaisuutta kuvaa myös diagnoosiin kuuluva pulssien koettaminen; se tuntee kaksitoista pulssia, kun taas lännessä tunnetaan vain yksi. Klassisen kiinalaisen perinteen mukaan kaksitoista pulssia vastaa kahtatoista sisäelintä. Nämä pulssit luovat lääkärille kokonaiskuvan yksilön fyysisestä terveydestä. Taitavan parantajan sanotaan pystyvän lukemaan pulsseista myös menneitä ja tulevia sairauksia. 

Fyysikko David Bohmin mukaan maailmankaikkeus on holografinen ja jokainen osa sisältää tietoa kokonaisuudesta. Niin ylhäällä kuin alhaalla – jos koko universumi on hologrammi, silloin sitä on myös ihmisen keho. Tähän viittaa esimerkiksi se tosiseikka, että kaikissa ihmisen soluissa on sama geneettinen informaatio hänen koko ruumiistaan. Tämä mahdollistaa professori Diane Powellin mukaan sen, että ne ovat resonanssissa keskenään. Ihminen on siis elävä hologrammi. Tämä merkitsee sitä, että kokonaisvaltainen terveydenhoidon muoto on ainoa oikea tapa parantaa ihminen. 

Ikivanhat itämaiset terveydenhoidon muodot siis ottavat kehon holografian huomioon, ja akupunktio on tästä hyvä esimerkki. Se on tunnetuin monista itämaisista hoitomuodoista, jotka ovat kulkeutuneet länteen viime vuosina. Lännessä ne kaikki saavat otsikon ”vaihtoehtoinen parantaminen”, mikä on hieman halventava termi ja kuvastaa sitä skeptismiä, mitä monet länsimaiset lääketieteen harjoittajat tuntevat muinaisia menetelmiä kohtaan. Kuitenkin esimerkiksi eräs New Yorkissa asuva lääkäri, joka käyttää akupunktiota tavanomaisen hoidon rinnalla, väittää akupunktion olevan kipuun ”luultavasti paras hoito. Sillä on vähiten sivuvaikutuksia ja eniten etuja. Sen pitäisi olla ensimmäinen puolustuslinja, ei viimeinen.”